AMH108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TIBBİ CİHAZ GÜVENLİĞİ AMH108 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Bilge KESKİNSOY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Tıbbi cihazların çalışma prensiplerinin bilinmesi. 1- Tıbbi cihazların taşıdıkları risklerin tanınması, bu riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için gerekli yöntemlerin uygulanması. 2- Tıbbi cihazların tehlike sınıflarına göre uygun koruyucuların seçilebilmesi. 3- Güvenlik prosedürlerinin oluşturulmasına katkıda bulunabilecek çevre ile ilgili güvenlik önlemelerinin alınabilmesi. 4- Tıbbi cihazların tehlike statülerini, tehlike statülerine karşı alınması gereken güvenlik önlemlerini, uyarı ve ikaz işaretlerini, koruyucuları ve acil durumlarda yapılması gerekenlerin açıklanması. 5- Tıbbi cihaz ve sistemlerin bulunduğu ortamların insan sağlığı ve çevre için önemli riskler taşıdığının bilinmesi. 6- Tıbbi cihazlarla çalışırken üzerine düşen maddi ve manevi sorumluluğun son derece büyük olduğunu ve çok küçük ihmallerin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğinin anlaşılması. temellerine dayalı olarak “Tıbbi Cihaz Güvenliği” dersi anlatılır
Dersin İçeriği Tıbbi cihazların çalışma prensiplerini öğrenme, cihazlarla güvenli çalışma için gerekli tedbirleri alabilme, ameliyathanede olası tehlikeleri önleme bilgi ve becerilerinin kazandırılması.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1. Tıbbi cihazların güvenli çalışmasını sağlayacak tedbirleri alma. ÖÇ2. Tıbbi cihazların meydana getirebileceği tehlikeleri önleme. ÖÇ3. Ameliyathanede karşılaşılabilecek olan risklere karşı vücudu koruyucu tedbirler alma. ÖÇ4. Ameliyathanede karşılaşılabilecek olan risklere karşı çevreyi koruyucu tedbirleri alma. ÖÇ5. Elektromanyetik alan etkilerine karşı çalışma ortamında tedbir alma. ÖÇ6. Olası diğer mesleki tehlikeleri tanıma ve tedbir alma. ÖÇ7. Ortam koşullarını tespit etme ve güvenli yaklaşım
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi Cihazların Çalışma Prensipleri
2. Hafta Tıbbi Cihazların Çalıştırılmasındaki Kontrol Listeleri, Uyarı İşaretleri ve Sertifika Bilgileri
3. Hafta Tıbbi Cihaz Enerji ve Çalışma Modları, Farklı Tip Cihazlara ait Kullanım Dokümanları ve Servis Kılavuzlarının Araştırılması, Cihazların Depolanması ve Nakliye Kuralları
4. Hafta Tıbbi Cihaz Arıza Tespiti ve Arızalardan Doğabilecek Tehlikelere Karşı İkazlar
5. Hafta Tıbbi Cihazların Tehlike Statüleri ve Çeşitleri (Mekaniksel Tehlikeler, Elektriksel Tehlikeler, Kimyasal Tehlikeler, Biyolojik Tehlikeler)
6. Hafta Tıbbi Cihazların Taşıdıkları Risklerin Tanınması, Bu Riskleri Azaltmak ya da Ortadan Kaldırmak İçin Gerekli Yöntemlerin Uygulanması
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Tıbbi Cihazların Tehlikeli Etkilerinden Korunma Yöntemleri ve Koruyucular
9. Hafta Radyoaktivite ve Radyoaktivite Kaynaklı Cihazlar, İnsan Sağlığına Etkileri ve Korunma Yolları
10. Hafta Elektromanyetik Alan ve Etkilerine Karşı Tedbirler
11. Hafta Olası Diğer Mesleki Tehlikeleri Tanıma (Isı, Mor Ötesi Işınlar, Kızıl Ötesi Işınlar, Lazer Işınları) ve Korunma Yolları
12. Hafta Tıbbi Gazlar ve Etkileri, Korunma Yolları
13. Hafta Ortam Koşullarının Tespiti ve Güvenli Yaklaşım
14. Hafta Ortam Koşullarının Tespiti ve Güvenli Yaklaşım
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

5

5

3

 

4

 

3

3

3

  

4

3

5

ÖÇ2

5

5

5

3

 

4

 

3

3

3

  

4

3

5

ÖÇ3

5

5

5

3

 

4

 

3

3

3

  

4

3

5

ÖÇ4

5

5

5

3

 

4

 

3

3

3

  

4

3

5

ÖÇ5

5

5

5

3

 

4

 

3

3

3

  

4

3

5

ÖÇ6

5

5

5

3

 

4

 

3

3

3

  

4

3

5

ÖÇ7

5

5

5

3

 

4

 

3

3

3

  

4

3

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek