AMH103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL MİKROBİYOLOJİ AMH103 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 20 20 38 120 3 4

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Dr.Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyolojide tanı koyma ve yöntemlerinin ne olduğunu bilir
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) Mikroorganizmaların genel ve ayırt edici özelliklerini kavrar ÖÇ-2) Mikrobiyoloji laboratuarında bulunan mikroskop çeşitlerinin ve diğer cihaz ve aletlerin kullanım alanlarını öğrenir. Laboratuvarın işleyişi ile ilgili bilgi sahibi olur. ÖÇ-3) Mikroorganizmaların genetik sistemlerini tanımlar ÖÇ-4) Antimikrobiyal ajanların etki mekanizmalarını ve mikroorganizmaların onlara karşı geliştirdikleri direnç mekanizmalarını tanımlar. ÖÇ-5) Hastalıkların bulaşma yolları ve hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. ÖÇ-6) Mikrobiyolojik tanı yöntemlerini kavrar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojinin tarihsel gelişimi, mikroorganizmaların sınıflandırılması
2. Hafta Mikrobiyoloji laboratuarının işleyişi ve mikroskoplar
3. Hafta Bakterilerin genel özellikleri, anatomik yapısı
4. Hafta Bakterilerin metabolizması ve üremesi
5. Hafta Bakterilerin genetiği
6. Hafta Antimikrobiyal ajanlar, bakteriler üzerine etkileri
7. Hafta 7 ARA SINAV
8. Hafta Virüslerin genel özellikleri
9. Hafta Bakterilerde meydana gelen direnç mekanizmaları
10. Hafta Mantarların ve parazitlerin genel özellikleri
11. Hafta Genel immünoloji
12. Hafta Hastalıkların bulaşma yolları ve normal flora
13. Hafta Mikrobiyolojik tanı yöntemleri
14. Hafta DÖNEM SONU SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Madigan M.T.,Martinko J.M. (Çev.Ed.Cumhur Çökmüş) Palme Yayıncılık, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

 

2

  

5

 

3

      

1

ÖÇ2

3

 

2

  

5

 

4

      

2

ÖÇ3

3

 

1

  

5

 

3

      

3

ÖÇ4

2

 

1

  

5

 

4

      

2

ÖÇ5

2

 

2

  

5

 

4

      

1

ÖÇ6

3

 

1

  

5

 

3

      

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek