AMH103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TEMEL MİKROBİYOLOJİ AMH103 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 20 20 38 120 3 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji bilimi, çalışma alanları, mikroorganizmalar, uygun örnek alımı, mikrobiyolojik preparat hazırlama, ameliyathane ortamında dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Mikrobiyoloji ve çalışma alanlarını 2. Mikroorganizmaları tanımayı 3. Besiyeri hazırlamayı 4. Mikrobiyolojik örnek alımı 5. Besi ortamına ekim yapmayı 6. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmayı öğrenmiş olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyoloji tanımı ve diğer bilim dalları ile bağlantısı
2. Hafta Mikroorganizmalara genel bakış
3. Hafta Bakterilerin yaşam alanları
4. Hafta Uygun örneğin alımı
5. Hafta Mikrobiyolojik preparat hazırlama
6. Hafta Laboratuvar ortamında bakteri üretimi
7. Hafta Boyama teknikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mikrobiyolojik tanı
10. Hafta Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon çeşitleri
11. Hafta Sterilizasyon ve basamakları
12. Hafta Mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklara genel bakış
13. Hafta Bağışıklık yanıtının oluşması
14. Hafta Hastane enfeksiyonu ve nedenleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Madigan M.T.,Martinko J.M. (Çev.Ed.Cumhur Çökmüş) Palme Yayıncılık, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

 

2

  

5

 

3

      

1

ÖÇ2

3

 

2

  

5

 

4

      

2

ÖÇ3

3

 

1

  

5

 

3

      

3

ÖÇ4

2

 

1

  

5

 

4

      

2

ÖÇ5

2

 

2

  

5

 

4

      

1

ÖÇ6

3

 

1

  

5

 

3

      

3

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek