AMH201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AMELİYATHANE UYGULAMALARI-I AMH201 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 112 180 100 420 6 14

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Metin YIĞMAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Ameliyathane ortamı, cerrahi müdahaleler, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulamalarını tanımayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1. Ameliyat odasında bulunması gereken ekipmanları tanımlar. ÖÇ2. Ameliyat salonunun ameliyata hazırlık çalışmalarını özetler . ÖÇ3. Cerrahi setlerin özelliklerini, özel malzemeleri ve özel setleri açıklar. ÖÇ4. Cerrahi enstrümanları sınıflandırır ve örneklendirir. ÖÇ5. Cerrahi masa hazırlığına yardım etmeyi öğrenir. ÖÇ6. Hastanın ameliyata hazırlanma prosedürünü açıklar. ÖÇ7. Yapılacak cerrahi işleme uygun olarak, hastaya verilecek pozisyonun önemini açıklar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uygulama
2. Hafta Uygulama
3. Hafta Uygulama
4. Hafta Uygulama
5. Hafta Uygulama
6. Hafta Uygulama
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Uygulama
9. Hafta Uygulama
10. Hafta Uygulama
11. Hafta Uygulama
12. Hafta Uygulama
13. Hafta Uygulama
14. Hafta Uygulama
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1.Aştı Atabek T.,Karadağ A.(2011)Peryy-Potter Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi,Adana. 2.Colin D.Johnson,John Cumming(1998)Temel Cerrahi Teknikler 3.Erdil F.,Özhan Elbaş N.(2001)Cerrahi hastalıklar Hemşireliği,Tasarım Ofset,Ankara. 4.GROAH L.(1996)Perioperative Nursing.A.Simon&SCHUSTER Company,USA. 5.HATUN Ş.(1999)Hasta Hakları(Patient Rights).İletişim Yayınları,İstanbul. 6.Öztekin D.S.(2009)Sağlık Çalışanlarının Güvenliği,Medikal Yayıncılık,İstanbul 7.UÇAK H.(2009)Ameliyathanede Yönetim ve Organizasyon,Ameliyathane Talimat ve Protokolleri, Ayrıntı Basımevi,Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

2

3

4

 

4

 

5

5

5

4

4

4

4

5

ÖÇ2

5

2

3

4

 

4

 

5

5

5

4

4

4

4

5

ÖÇ3

5

2

3

4

 

4

 

5

5

5

4

4

4

4

5

ÖÇ4

5

2

3

4

 

4

 

5

5

5

4

4

4

4

5

ÖÇ5

5

2

3

4

 

4

 

5

5

5

4

4

4

4

5

ÖÇ6

5

2

3

4

 

4

 

5

5

5

4

4

4

4

5

ÖÇ7

5

2

3

4

 

4

 

5

5

5

4

4

4

4

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek