AMH102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ-II AMH102 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
56 54 10 120 4 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Ülkü Ceren KÖKSOY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı, cerrahi müdahale yöntemleri ve cerrahi müdahalenin kapsamı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ÖÇ2. Çocuk Cerrahisi ÖÇ3. Üroloji ÖÇ4. Ortopedi ve Travmatoloji ÖÇ5. Kulak Burun Boğaz hastalıkları ÖÇ6. Anesteziyoloji ÖÇ7. Göğüs Cerrahisi ÖÇ8. Genel Cerrahi ÖÇ9. Göz hastalıklarını ÖÇ10. Beyin ve Sinir Cerrahisi ÖÇ11. Kadın Hastalıkları ve Doğum ÖÇ12. Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması sürecini açıklarlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
2. Hafta Çocuk Cerrahisi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
3. Hafta Üroloji ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
4. Hafta Ortopedi ve Travmatoloji ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
5. Hafta Kulak Burun Boğaz ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
6. Hafta Anesteziyoloji uygulama-girişimlerinde ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Göğüs Cerrahisi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
9. Hafta Genel Cerrahi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
10. Hafta Göz Hastalıkları ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
11. Hafta Beyin ve Sinir Cerrahisi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
12. Hafta Kadın Hastalıkları ve Doğum ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
13. Hafta Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
14. Hafta Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyatlarında ameliyat odası düzeni ve hastanın hazırlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ2

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ3

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ4

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ5

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ6

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ7

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ8

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ9

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ10

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ11

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

ÖÇ12

5

4

4

3

 

4

 

4

3

5

5

4

5

4

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek