SEC201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEC201 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Bahar)
28 28 4 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr Gör. Kemal ÖZÖZLÜ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı a-Fizyolojik amaçlar: vücudun güçlenmesini,düzgün ve uyumlu gelişim,efor kapasitesinin geliştirilmesi, b-Eğitsel amaçlar: Temel ve motorik bilgi ve becerinin ve niceliği,gözlemleme yaratıcılık,psikolojik özelliklerin ve estetik duyguların, alışkanlıkların gelişimi c-Psiko-sosyal amaçlar :Fizik ve egzersizin sistematik olarak uygulama alışkanlığının eğitilmesi ve onun gereğinin konusunda inandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği İnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhsal ve zihinsel vasıfların bulunduğu yaşın ve genetik potansiyelin gerektirdiği verim gücüne ulaştırılması için bedensel aktivitelerin oyun yoluyla yapılması bütünüdür.Ayrıca vücudun organik direncini artıran,sistemlerin fizyolojik kapasitesini geliştiren,bu kapasiteyi koruyan ve devam ettiren bir uğraşıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Vücudunu aktiviteye hazırlamak, 2. Enerjiyi harcamak, boş zamanı değerlendirmek, 3. Vücudu kapasitesini artırmak,Stresten uzaklaşma yöntemlerini kazanarak yaşama geçirirler. 4. Refleksleri hızlandırmak,Kendine güven ve yaşama gücünü arttırmak, 5. Hareket ve sinir sistemini aktivitesini sürdürmek, artırmak,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Beden eğitimi ve sporun tanımı,amacı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Isınma nedir,yararı,süresi,yöntemi ve soğuma nedir.
3. Hafta Antrenman, performans nedir.Aerobik ve anaerobik enerji oluşumu nedir,nasıl geliştirilir.
4. Hafta Kas ve kas çeşitleri nelerdir.
5. Hafta Temel motorik özellikler nelerdir. (Kuvvet, Sürat, Dayanıklılık, beceri, koordinasyon, çabukluk, hareketlilik nedir. )
6. Hafta Yükseklik antrenmanı ve sürantrenman nedir.
7. Hafta Yetenek seçimi, yetenek seçimi aşamaları, ölçütleri nelerdir.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta İnsan vücudun, yaş, cinsiyet, boy, kilo özellikleri ve çevresel faktörlere uyumu nasıldır.
10. Hafta Sporsal başarının psikolojik ön koşulları nelerdir.
11. Hafta Sporda motivasyon nedir
12. Hafta Zihinsel antrenman nedir. Duyguların performansa etkileri nelerdir
13. Hafta Sporcu beslenmesi, Dengeli beslenme, Egzersizde su alınımı nasıl olmalıdır
14. Hafta Spor ve sakatlıklar, nedenleri, önlenmesi nasıl olur.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Antrenör ve sporcu el kitabı Dr. Murat KUNTER –Doç. Dr. Füsun ÖZTÜRK 1997 BURSA 2. Sağlıklı yaşam ve spor Dr. Kürşat KARACABEY –Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ 2009 ANKARA 3. Spor eğitiminin temelleri Prof.Dr. Gıyasettin DEMİRHAN 2006 ANKARA
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

     

1

5

3

2

    

2

 

ÖÇ2

     

2

5

3

3

    

3

 

ÖÇ3

     

1

5

3

2

    

2

 

ÖÇ4

     

2

5

4

3

    

3

 

ÖÇ5

     

2

5

4

3

    

3

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek