TAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -I TAR201 Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 10 22 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Ergenekon SAVRUN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğreterek ; Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi ,Türk gençliğini ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içerisinde ulusal hedefler etrafında birleştirmek yanında , toplumdaki bireylerin ,çağdaş uygarlık düzeyine erişerek refeh içinde mutlu olması ,yaşam sevincine kavuşmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci; Türk Bağımsızlık savaşı , Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler alarak ,Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri değerlendirmeyi , ulusal hedefler etrafında tüm fertler olarak birleşmeyi öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1-Türk bağımsızlık savaşı ,Atatürk ilke ve İnkılapları , Atatürkçü düşünce , Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler öğrenir. ÖÇ2-Türkiye ile Atatürk İnkılapları ve ilkeleri ve Atatürkçü düşünceye yönelik tehditler hakkında doğru bilgileri kullanarak açıklayabilecek ÖÇ3-Türk gençliği ,ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde Atatürkçü düşünce doğrultusunda ulusal hedefler etrafında birleşmenin önemini benimseyebilecek ÖÇ4-Tarihin amacını , günümüze ışık tutmasını , tarih bilimindeki olguları daha iyi kavrayabilecek ÖÇ5- Tarihin basit ve geçerli kuralı olan olayları yeri ve zamanına göre değerlendirerek öğrenecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve ınkılap kavramı
2. Hafta Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış
3. Hafta Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması
4. Hafta Mondros Ateşkes andlaşması
5. Hafta İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal paşanın tepkisi
6. Hafta Mustafa Kemal paşanın Samsuna çıkışı
7. Hafta Milli mücadele için ilk adım , kongreler yolu ile teşkilatlanma
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Kuvayi Milliye ve Mısakı Milli , Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması
10. Hafta Türkiye Büyük Millet Meclisinin İstiklal Savaşı yönetimini ele alması
11. Hafta Sakarya zaferine kadar milli mücadele
12. Hafta Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz
13. Hafta Mudanya’dan Lozan’a
14. Hafta Türk Inlkılabının Stratejisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ,Yüksek Öğretim Kurulu yayını
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

2

              

ÖÇ2

5

              

ÖÇ3

2

              

ÖÇ4

4

              

ÖÇ5

5

              

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek