YBS 505


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
VERİ VE VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ YBS 505 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Alaattin Parlakkılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Veritabanı mimarisini tanıma • Alma sorgularının tasarımını ustalaştırın • Master normalizasyon ilkeleri • İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda bilgi sahibi olmak • Gömülü SQL sorgularını bilme
Dersin İçeriği Veritabanı kavramlarıyla ilgili temel bilgi ve pratik deneyim sağlar. Bilgi kavramlarının incelenmesi ve ilişkisel veri modeli kullanılarak bu kavramların gerçekleştirilmesini içerir. Pratik deneyim, veri modelleri tasarlama ve oluşturma ve hem çoklu kullanıcılı DBMS paketlerine hem de masaüstü DBMS paketlerine arabirim için SQL kullanma kazandı Access 2016 .
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Veritabanı sistemlerinin sağladığı özellikleri numaralandırarak dosya sistemlerinden ayırt edin ve her ikisini de işlev ve fayda olarak tanımlayın. 2. Veritabanı sistemlerinde kullanılan terminoloji, özellikler, sınıflandırmalar ve özellikleri tanımlayın. 3. Bir bilgi saklama problemini analiz edin ve bir varlık ilişkisi diyagramı ve bir veri sözlüğü gibi diğer opsiyonel analiz formları şeklinde ifade edilen bir bilgi modeli türetin. 4. İlişkisel veri modelini kavrayabilme. 5. Bir bilgi modelini ilişkisel bir veritabanı şemasına dönüştürmek ve bir DBMS kullanarak şemayı uygulamak için bir veri tanımlama dili ve / veya araçlarını kullanmak. 6. İlişkisel cebiri kullanarak, geniş bir sorgu sorununun çözümlerini formüle edin. 7. Geniş bir yelpazedeki sorgu ve veri güncelleme problemlerine SQL çözümleri kullanarak formüle ediniz. 8. Normalleştirme teorisini anlama ve bu bilgiyi bir veritabanının normalleşmesine uygulayabilme. 9. Veritabanı oluşturmak, güvenli hale getirmek, doldurmak, korumak ve sorgulamak için çok kullanıcılı bir ilişkisel DBMS paketinin bir SQL arabirimini kullanın. 10. Veritabanı oluşturmak, oluşturmak, bakımını yapmak ve sorgulamak için bir masaüstü veritabanı paketini kullanın. 11. Bir veritabanına programlı arayüzlerin temel bir anlayışını göstermek ve böyle bir arayüzün temel işlevlerini kullanabilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta DB Yönetimine Giriş
2. Hafta E-R Diyagramlarını Kullanan Kavramsal Tasarım ve Veri Modelleme
3. Hafta İlişkisel Model (& daha ER)
4. Hafta Kavramsal tasarım
5. Hafta Fiziksel tasarım
6. Hafta Normalleştirme
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta İlişkisel Cebir ve İlişkisel Matematik
9. Hafta Access 2016 ve kullanımı
10. Hafta Sql'e Giriş
11. Hafta SQL: Select, Project, Join
12. Hafta SQL: Kesişim, Birlik, Yalnızca
13. Hafta Veri işleme dili
14. Hafta Gelişmiş Sql
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Veritabanı Sistemleri Dersi Nergiz Ercil Çağıltay, Gül Tokdemir Ocak 2010
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek