YBS 510


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YBS 510 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Buket TAŞKIN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Herhangi bir ek husus bulunmamaktadır.
Dersin Amacı Öğrenciler, bilimsel düşünme gücünü geliştirir ve eğitim ortamlarında fark ettiği sorunları inceleyebilecek bilimsel araştırmalar tasarlar, araştırmaları yürütür ve sonucu raporlar.
Dersin İçeriği Bilimsel Araştırmanın Felsefesi, Bilimsel araştırma yöntemlerinde başlangıç kavramlar, Bir araştırmanın yapısı. Örnekleme teknikleri ve örneklem büyüklüğü, Veri toplama araçları. Veri analizi. Raporlama ve APA standartları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bilimin amacını ve akıl yürütme yollarını açıklar. Bilimsel bilgiyi bilimsel olmayandan ayırabilir. 2. Gözlediği bir sorunu araştırma problem olarak tanımlayabilir ve araştırma sorularını ortaya koyar. 3. Araştırma sorusundaki değişkenlere uygun veri toplama yöntemlerini seçer. 4. Araştırma sorusundaki evreni ve örneklemi tanımlar 5. Araştırma desenlerini tanır. 6. APA kurallarını tanır ve bir araştırmayı buna göre raporlaştırır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Programın tanıtımı dersle ilgili çalışmaların belirlenmesi
2. Hafta Bilim, bilgi, bilgi kaynakları, bilgiye ulaşma yolları, bilimin amaçları
3. Hafta Bilimsel yöntem, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma türleri
4. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Problem, amaç, önem, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar)
5. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Desen, evren ve örneklem)
6. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Veri kaynakları ve veri toplama yolları)
7. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Verilerin analizi ve yorumu)
10. Hafta Bilimsel araştırma süreci(Bulgular ve yorum)
11. Hafta Bilimsel araştırma süreci (Sonuç, tartışma ve öneriler)
12. Hafta Bilimsel araştırmaların raporlaştırılması /Etik
13. Hafta Örnek araştırmaların incelenmesi
14. Hafta Örnek araştırmaların incelenmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., K., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem. Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem. Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel. Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek