YBS517


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HASTANE YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ YBS517 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Aral EGE
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin Ön Koşulu Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hastane bilgi sistemlerinin kapsamı, yapı ve işleyişi konularında öğrencilerin bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Ders hastane yönetim bilgi sistemlerinin donanım ve yazılım alt yapısı tanıtımından sonra bu sitemlerin üzerine kuruldukları ilişkisel veri tabanlarının yapı ve işleyişi hakkındaki bilgileri içerir. Daha sonra örnek bir uygulama programı üzerinde bu sistemlerin ayrıntılı yapı ve işleyişi irdelenir. PACS, karar destek sistemleri medikal uygulamaları ile klinik bilgi sistemleri de incelenir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin pazarlama yönetimi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Teknolojik alt yapı ve veri tabanı yönetim sistemleri hakkında genel bir bilgi sahibi olma, 2- Yatan ve ayaktan hasta işlemlerini içeren sürece paralel bilgi sistemlerinin yapı ve işleyişlerine hakim olma, 3- Medikal karar sistemleri hakkında bilgi sahibi olma.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin genel yapısı hakkında bilgi vermek ve öğrencilerden neler beklendiğinin açıklanması
2. Hafta Bilgisayar donanım ve yazılımı kavramları, iletişim sistemleri
3. Hafta Yaygın olarak kullanılan sistem yapıları
4. Hafta Veri tabanı yönetim sistemleri
5. Hafta İlişkisel veri modeli
6. Hafta Uygulama çalışmaları
7. Hafta Hastane süreçleri birincil ve ikincil süreçler ve bunların HBS ye yansımaları
8. Hafta HL7 ve kodlama sistemleri
9. Hafta HBS genel yapısı ve bileşenleri arasındaki ilişkiler
10. Hafta HBS uygulaması; hasta kabul, ayaktan ve yatan hasta.
11. Hafta İstek yönetimi, raporlar
12. Hafta SGK ve Medula
13. Hafta PACS, medikal karar destek sistemleri
14. Hafta Proje yönetimi, sistem geliştirme aşamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders notları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

        

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

4

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

4

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

4

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek