YBS 513


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KURUMSAL MİMARİ YBS 513 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÇİNİCİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kurumsal BT çözümlerinin tasarımı, seçimi, uygulanması ve yönetimi konularını kapsar. Genel olarak uygulamalar ve altyapı ile işle uyum üzerine odaklanmaktadır.
Dersin İçeriği Öğrenciler altyapı yönetimi, sistem yönetimi, veri/bilgi mimarisi, içerik yönetimi, dağınık hesaplama, katman yazılımı, eski sistem entegrasyonu, sistem birleştirme, yazılım seçimi, toplam sahip olma maliyeti hesaplama maliyeti, BT yatırım analizi ve ortaya çıkan teknolojiler için çerçeveler ve stratejiler öğrenirler. Bu konular denetim ve uyum standartları dahilinde risk ve güvenliği yönetmeye dikkat ederek hem kuruluşta hem de ötesinde ele alınmaktadır. Öğrenciler aynı zamanda teknoloji mimarisi stratejilerini genel bir iş izleyicisine kısaca aktarabilme becerilerini de geliştireceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler; 1. Kurumsal mimari analizi ve karar verme için çeşitli çerçeveleri kavramak 2. Mimari alternatifler için toplam sahip olma maliyeti ve yatırımın geri dönüşünü değerlendirmek 3. Kurumsal risk portföyündeki riskleri değerlendirmek ve yönetmek için tekniklerden yararlanmak 4. Gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonu için değerlendirme ve planlama yapmak 5. Güç ve soğutma sorunları da dahil olmak üzere sanallaştırma ve izlemeyi yönetmek 6. Yaygınlaşan türleri ve içerik hacminin yönetmek 7. Veri / bilgi mimarisi ile ilgili temel kavramları anlamak ve mevcut veri/bilgi mimarisi tasarımlarını değerlendirmek 8. İş sürekliliğini planlamak 9. Hizmet odaklı mimarinin yararlarını ve risklerini kavramak 10. İşletme mimarisinde denetim ve uygunluğun rolünü kavramak 11. Tedarikçiler, hükümet vb. Kuruluşlar arası ortaklarla kurumsal sistemlerin entegrasyonunu kavramak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kurumsal Mimari dersinin tanıtımı, hedefler ve temel kavramlara giriş
2. Hafta Servis odaklı mimari
3. Hafta Kurumsal Mimari Çerçeveleri
4. Hafta Sistem Entegrasyonu
5. Hafta Kurumsal Kaynak Yazılımı
6. Hafta Altyapı ve iş süreçleri için izleme ve ölçümler
7. Hafta Yeşil bilgi işlem
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Depolama ve sistemlerin sanallaştırılması
10. Hafta Açık kaynak kodlu yazılımın rolü
11. Hafta Risk yönetimi
12. Hafta İş devamlılığı
13. Hafta Toplam sahip olma maliyeti ve yatırımın geri dönüşü
14. Hafta Kurumsal veri modelleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 20
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis, Lankhorst, M., 2th edition, Springer, 2009. I/T Architecture in Action, Reese, R. J., Xlibris Corporation, 2008. Yönetim Bilişim Sistemleri -Dijital İşletmeyi Yönetme, Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon. Nobel Yayın Dağıtım, 2011 Laudon, K. C. ve Laudon, J. P., Management Information Systems, Managing the Digital Firm, 13th Ed. Pearson, 2011. İlgili Diğer Açık Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 

3

2

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek