YBS 514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI YBS 514 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sistem analizi ve tasarımının temellerini sunmak ve araçlarını kullanma becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler; 1. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ile ilgili temel kavramları, organizasyonlarda nasıl kullanıldıklarını bilgi ve kavrama düzeyinde tanımlayabileceklerdir. 2. İşletmenin rekabetçiliğini artırabilmek için çeşitli Bilgi ve İletişim Teknolojilerini uygulama düzeyinde kullanabileceklerdir. 3. Bilişim Sistemlerini destekleyen altyapıların nasıl çalıştığını bilgi, kavrama ve uygulama düzeyinde öğreneceklerdir. 4. Bilişim Sistemi uygulamalarının neler olduğunu bilgi ve kavrama düzeyinde bilecekleredir. 5. İşletme ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri BİT ile çözebilecek bilgi ve becerileri edineceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta •Sistem ve Yazılım Mimarileri İle İlgili Temel Kavramlar •Nesneye Yönelimli Çözümleme, Tasarım ve Yazılım Geliştirme (Object-Oriented Analysis & Design) İle İlgili Temel Kavramlar •Birleşik Modelleme Dili’ne (Unified Modeling Language -UML) Giriş
2. Hafta •Kullanım Durumu Çizeneği (Use Case Diagram) •Örnek Problem: Bir ATM Makinesinin Tasarımı ve Problem Alanının (Problem Domain) ve Süreçlerin Kavramsal Modellenmesi
3. Hafta •Etkinlik Çizeneği (Activity Diagram) •Örnek Problem: Bir ATM Makinesinin Tasarımı ve Problem Alanının (Problem Domain) ve Süreçlerin Kavramsal Modellenmesi
4. Hafta •Sınıf, Özellik, İşlem (Class, Attribute, Operation) İle İlgili Temel Kavramlar •Sınıf Tasarımı ve Eşleştirmeler (Class Design and Associations)
5. Hafta Uygulama: ATM Makinesinin Sistem Ortamı ve Sınıf Tasarımının Gerçekleştirilmesi
6. Hafta •İletişim Çizeneği (Communication Diagram) •Uygulama: ATM Makinesinin Bileşenlerini Oluşturan Nesneler Arasındaki İletişim ve Mesaj Tasarımı
7. Hafta •Sıra Çizeneği (Sequence Diagram) •Uygulama: ATM Makinesinin Bileşenlerini Arasında Zamana Bağlı Olarak Etkileşimlerin Tasarımı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta •Durum Çizeneği (State Diagram) •Uygulama: ATM Makinesine Ait Çeşitli Durum Çizenekleri
10. Hafta •Yerleştirme Çizeneği (Deployment Diagram) •Uygulama: ATM Makinesine Ait Yerleştirme Çizenekleri
11. Hafta Paket Çizeneği (Package Diagram)
12. Hafta Proje Sunumları
13. Hafta Proje Sunumları
14. Hafta Proje Sunumları ve Final Raporu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 50
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 30
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar •Türkçe Ders Sunumları ve Dağıtılan Referans Kaynaklar •Larman, Craig (2004). Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development. 3rd edition, Prentice Hall, USA. •Gomaa, H. (2011). Software modeling and design: UML, use cases, patterns, and software architectures. Cambridge University Press, NY, USA.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 

5

5

4

 

 

3

3

5

 

3

 

3

 

ÖÇ2

 

5

5

4

 

 

3

3

3

 

5

 

5

 

ÖÇ3

 

5

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek