İŞL514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İŞL514 Uluslararası İlişkiler (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bilim felsefesi, bilimsel bilgi ve sosyal bilimlerde yöntem ve teknik hakkında bilgi edinmelerini sağladıktan sonra sosyal ve siyasal olguları analiz etmelerini ve analizlerini akademik ve bilimsel bir biçimde sunma konusunda bilgi sahibi olabilmelerini sağlayabilmektir.
Dersin İçeriği Bilimsel araştırmanın felsefi (metodoloji) boyutu dışında, bilimsel bilginin ne olduğu, bilimsel bilginin yöntemsel (metod) ve teknik (veri toplama ve analiz araçları) boyutunu kapsamaktadır. Dersin giriş kısmında (metodoloji) sosyal araştırmanın felsefi boyutları üzerinde durularak, belli başlı metodolojik yaklaşımların eleştirel değerlendirmesi yapılır. Dersin ana bölümünde metod bağlamında sosyal araştırmanın temel aşamaları, niteliksel ve niceliksel araştırma yöntem ve teknikleri ele alınır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin dersin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilim felsefesi, bilimsel bilgi ve sosyal bilimlerde yöntem hakkında bilgi edinir; 2- Sosyal bilimlerde yöntem ve bilim felsefesi hakkında edindiği bilgiler ışığında sosyal ve siyasal olguları analiz etme yeteneği kazanır; 3- Analizlerini akademik ve bilimsel bir biçimde sunma konusunda beceri ile donanır
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Sosyal bilimlerde ana düşünce akımları (epistemolojik yaklaşımlar)
3. Hafta Sosyal bilimlerde ana düşünce akımları (epistemolojik yaklaşımlar)
4. Hafta Araştırma yöntemleri: Kavramlar
5. Hafta Araştırma yöntemleri: Niceliksel yöntemler
6. Hafta Araştırma yöntemleri: Niteliksel yöntemler
7. Hafta Uluslararası ilişkilerde sosyal araştırma ve yöntem sorunları
8. Hafta Uluslararası İlişkilerde sosyal araştırma ve yöntem sorunları
9. Hafta Bilimsel araştırmanın aşamaları
10. Hafta Araştırmanın gerçekleştirilmesi ve veri toplama
11. Hafta Veri analizi
12. Hafta Bilimsel etik, alıntı ve kaynak gösterme
13. Hafta Bilimsel araştırmanın yazılması
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Lawrence Neumann, Understanding Research John Tosh, Pursuit of History, Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern HistoryNew York, 2006 Edward Halett Carr, What is History? New York 2001. Tarih Nasıl yazılır? Tarih Yazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, editör: Ahmet Şimşek, İstanbul, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

ÖÇ1

2

1

   

4

  

3

  

5

   

3

 

ÖÇ2

 

3

5

     

3

  

4

   

1

 

ÖÇ3

      

2

5

   

2

4

    

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek