ULİ504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ULİ504 Uluslararası İlişkiler (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 - 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Yelda ONGUN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı, dönem sonuna gelindiğinde bu dersi alan öğrencilerin çeşitli dönemlerde yürütülmüş Türk dış politikasının özelliklerini analiz etmiş olarak, geçmişten dersler çıkartabilecek ve geleceğe yönelik tahmin ve değerlendirmelerde bulunabilecek düzeye ulaşmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren günümüze kadar geçen süre içinde Türkiye’nin dış politikasını belirleyen ve/veya etkileyen unsurları incelemek, belli başlı olay ve olguların ışığında Türk dış politikasını çözümlemek üzerine kuruludur. Ders zamandizinsel bir düzen içinde yürütülecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin dersin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Türk Dış Politikasını etkileyen ulusal ve uluslararası faktörleri, başlıca olay ve olguları öğrenir; 2- Türk Dış Politikası hakkında edinilen bilgiler ışığında akademik bir üslup ve bilimsel bir yöntemle Türk Dış Politikasının analizini yapabilir 3- Geleceğe yönelik sağlam değerlendirmeler yapabilmek için araçlar elde etmiş olur
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş ve Türk Dış Politikasını Belirleyen ve/veya Etkileyen Temel Unsurlar: Genel Bir Bakış
2. Hafta Kuruluş Dönemi: 1919-1923
3. Hafta Türkiye ve İki Savaş Arası Dönem: 1923-1939
4. Hafta Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı: 1939-1945
5. Hafta Türkiye ve İki Kutuplu Dünya: 1945-1960
6. Hafta Yumuşama Yılları ve Türk Dış Politikası: 1960-1970
7. Hafta Soğuk Savaş’ın İkinci Yarısı ve Türk Dış Politikası: 1970-1980
8. Hafta Soğuk Savaş’ın İkinci Yarısı ve Türk Dış Politikası: 1980'ler
9. Hafta İki Kutuplu Dünya Düzeni Dağılırken Türk Dış Politikası: 1990-2000
10. Hafta 2000-2012 Yılları arasında Türk Dış Politikası: Genel Çerçeve
11. Hafta 2000-2012 Yılları arasında Türk Dış Politikası: İkili İlişkiler
12. Hafta 2000-2012 Yılları arasında Türk Dış Politikası: Uluslararası Örgütlerle İlişkiler
13. Hafta 2000-2012 Yılları arasında Türk Dış Politikası: Gündemdeki Yeni Konular
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Haluk Ülman, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler (1923-1968) I ”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt XXIII, No. 3, Eylül 1968, ss. 241-273. Haluk Ülman- Oral Sander, “Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler (1923-1968) II ”, A.Ü. SBF Dergisi, Cilt XXVII, No. 1, Mart 1972, ss. 1-24. Türk Dış Politikası, 1919-2008, (Der.) Haydar Çakmak, Ankara: Platin, 2008. Türk Dış Politikası: Son On Yıl, (Ed.) Yelda Demirağ, Özlen Çelebi, Palme Yayıncılık, Ankara, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

ÖÇ1

 

3

  

5

     

2

     

5

ÖÇ2

 

4

  

3

5

4

2

3

4

      

5

ÖÇ3

 

5

  

4

4

5

4

5

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek