ULİ518


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ULİ518 Uluslararası İlişkiler (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 105 137 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Sibel Elif ÖZDİLEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrenciye AB kavramlarını tanıtmak, hukuksal ve kurumsal yapısını anlatmak ve AB’nin kuruluş ve genişleme amaçlarını analiz etmektir. Türkiye'nin hedeflerinden biri olan AB üyeliğinin durumu, problemleri ve gelişmesini analiz etmektir.
Dersin İçeriği - Avrupa Birliği'nin (AB) tanımı, formasyonu, hedefleri ve kurumsal yapısının öğrenimi. - AB-Türkiye ilişkilerinin anlaşılması
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplinine dair elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. AB oluşumunu, hedef lerini ve çalışmasını anlamak 2. AB hukuksal ve kurumsal yapısını anlamak ve analiz etmek 3. Bu kurumların Türkiye kurumları ile bağdaşmasının nasıl olacağını kavramak 4. Türkiye üyeliği konusunda doğru karar verme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Avrupa konseptinin anlaşılması: etimolojisi, coğrafi ve tarihi sınırları,
2. Hafta Avrupa kimliğinin tanımlanması; Avrupalılık; AB fikrinin doğuşu ve gelişmesi
3. Hafta Avrupa Birliğinin kuruluşu, evrimleri, genişlemesi
4. Hafta Avrupa Birliğinin dini ve kültürel evrimi ve organları
5. Hafta AB Komisyonu; AB Konseyi; Avrupa Parlamentosu; Adalet divanı; AB Sayıştayı ve Bankası
6. Hafta AB Hukukunun temel kaynakları: Tüzük, Yönerge, Karar ve Görüş; Uluslararası Antlaşmalar
7. Hafta AB Bütçe ve Kaynakları: bütçe gelirleri; bütçe harcamaları; Karar alma mekanizmaları
8. Hafta AB ortak politikaları: ekonomik politikaları; sosyal ve kültürel politikaları
9. Hafta AB genişleme politikaları ve Türkiyenin üyelik talebi
10. Hafta AB’nin sosyal, çevre politikası: doğa, çevre, sağlık,doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
11. Hafta AB’nin ortak para kullanımı, ticaret politikaları: dış ve güvenlik politikaları
12. Hafta AB’nin tam üyelik koşulları ve giriş kriterleri; Kopenhag Kriterleri
13. Hafta AB’nin Anayasası; Lisbon Antlaşmasının getirdikleri
14. Hafta Genel Değerlendirme & Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Oya Akgönenç, Türkiye’nin AB Stratejisi, Nobel Yayınları, Ankara, 2010. Haydar Çakmak, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Barış Kitapevi, Ankara, 2011. Nurettin Bilici, Avrupa Birliği ve Türkiye, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

ÖÇ1

2

   

5

    

4

1

     

5

ÖÇ2

5

4

5

 

5

    

4

2

     

5

ÖÇ3

 

3

  

3

 

2

5

4

5

3

    

3

 

ÖÇ4

 

2

   

4

5

5

4

       

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek