ULİ531


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SEMİNER ULİ531 Uluslararası İlişkiler (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 200 100 - 0 15

Ders Sorumluları Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere belirli bir alanda literatür araştırması ile konu hakkında bilgi toplama, değerlendirme ve bu bilgilerin bir rapor haline getirilmesi becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Yüksek lisans eğitim sürecinde işlenen konu ve sorunların bir öğretim elemanının denetiminde daha detaylı olarak çalışılmasını, bunu da literatür çalışması, derleme ve sunmayı kapsayan faaliyetler bu dersin içeriğidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- İncelenen konu ile ilgili kuramsal ve güncel çalışmaları kapsayan bir literatür çalışması yapabilme 2- Elde edilen bilgilerin sentezlenmesi, değerlendirilmesi ve bilgilerin bir rapor haline getirilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bitirme projesi hakkında bilgi verilmesi
2. Hafta Araştırma yöntemlerinin anlatılması
3. Hafta Araştırma yöntemlerinin anlatılması
4. Hafta Bitirme proje konularının belirlenmesi
5. Hafta Proje yazım kurallarının anlatılması
6. Hafta Proje yazım kurallarının anlatılması
7. Hafta Sunum tekniklerinin anlatılması
8. Hafta Saha çalışması
9. Hafta Saha çalışması
10. Hafta Saha çalışması
11. Hafta Saha çalışması
12. Hafta Saha çalışması
13. Hafta Bitirme projesinin teslimi
14. Hafta FİNAL
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Seçilen konu ile ilgili tüm literatür
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

ÖÇ1

     

4

3

 

5

 

4

5

     

ÖÇ2

     

3

4

5

  

4

5

2

  

1

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek