ULİ516


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK ULİ516 Uluslararası İlişkiler (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof.Dr.Cem KARADELİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin amacı; uluslararası alanda rol oynayan iktisadi ve siyasi aktörlerin arasındaki ilişkiselliği çeşitli yaklaşımlar aracılığıyla incelemek; küresel iktisadi ilişkileri bütüncül bir bakış açısıyla ele almak adına ekonomik ve siyasi çözümlemeleri bir arada analiz etmek; küresel düzeyde gerçekleşen ulusal, bölgesel ve uluslararası örgütlenmelerin ekonomik ve politik rol dağılımının güncel yansımalarını kavramak.
Dersin İçeriği Bu derste ele alınacak temel konu başlıkları: devlet - piyasa ilişkilerinin alternatif kavramsallaştırmaları; uluslararası siyaset ile uluslararası iktisat ilişkilerinin analizi; küresel iktisadi sistemlerin altında yatan iktidar mücadelesi ve sonuçları; Kuzey-Güney ilişkileri; bölgesel eşitsizlikler; uluslararası ekonomik süreçlerde devletin rolü; dış borç krizleri; çok uluslu şirketler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Bölgesel, uluslararası ve ulus-üstü ekonomi politik süreçlerin, ulus-devletlerin iktisat politikaları üzerindeki etkilerini anlamak; 2. Uluslararası ekonomi politiğe ilişkin temel perspektifler arasında karşılaştırma yapma becerisine sahip olmak; 3. Günümüz küresel siyasi iktisat bağlamında ülkelerin ve bölgelerin sorunlarını eleştirel bir biçimde tahlil edebilme yeteneğini edinmek; 4. Uluslararası İlişkiler disiplini bağlamında küresel iktisadi olgulara analitik bir şekilde yaklaşmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlar: Devlet ve Piyasa
2. Hafta Temel Yaklaşımlar I: Merkantilizm ve Liberalizm
3. Hafta Temel Yaklaşımlar II: Alternatif Siyasal İktisadi Perspektifler
4. Hafta 20. Yüzyıla kadar Uluslararası Ekonomik Yapıların Tarihsel Gelişimi
5. Hafta 20. Yüzyıl ve Sonrasında Uluslararası Ekonomik Yapıların Evrimi
6. Hafta Uluslararası Ekonomik Süreçlerde Ulus-Devletin Rolü
7. Hafta Uluslararası Ekonomik Süreçlerde Çok-Uluslu Şirketlerin Rolü
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Uluslararası İktisadi Örgütler: IMF, WTO, Dünya Bankası
10. Hafta Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar
11. Hafta Uluslararası Para ve Finans Sistemleri
12. Hafta Bölgesel Eşitsizlikler ve Kuzey-Güney İlişkileri
13. Hafta Devlet ve İktisadi Kalkınma
14. Hafta Günümüz Küresel Ekonomi Politiğinin Krizleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Bradford Dillman, N. Balaam (2016) Uluslararası Ekonomi Politiğe Giriş, İstanbul: Adres Yayınları. - Robert Gilpin (2017) Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Ankara: Kripto Basın Yayın. - Arzu Al, Meral Balcı & İmam Bakır Kanlı (der.) (2017) Uluslararası Politik Ekonomi 1, İstanbul: Savaş Yayınları - Cohn, T. H. (2011) Global Political Economy: Theory and Practice, New York: Pearson Education, Inc. - Walter, A. & G. Sen, (2009) Analyzing the Global Political Economy, Princeton University Press. - Gilpin, R., (2001) Global Political Economy, Princeton University Press.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

 

5

5

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

ÖÇ2

5

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ3

 

5

4

 

5

5

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ4

4

5

4

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek