ULİ513


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ ULİ513 Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Çağdaş siyasal kavram ve tanımların oluşumunu ve gelişimini analiz etmektir.
Dersin İçeriği Ders ile tarihin en büyük siyaset düşünürleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin dersin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Siyaset düşünürlerin kavramsallaştırdığı olgular benimsemek 2- Öğrencilerin tarihsel süreç içinde siyasi düşüncenin nasıl geliştiğini anlamalarını sağlamak 3- Siyasi düşünürlerin, adalet, özgürlük, insan doğası, birey ve devlet ilişkisi gibi konuları ne şeklide ele aldıklarını anlamak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Sofist düşüncenin incelenmesi
3. Hafta Sokrates
4. Hafta Platon ‘’Devlet’’
5. Hafta Aristoteles ‘’Politika’’
6. Hafta Hobbes ‘’Leviathan’’
7. Hafta Locke ‘’Uygar Yönetimi Üzerine İkinci İnceleme’’
8. Hafta Rousseau
9. Hafta Kant
10. Hafta Hegel
11. Hafta Marx
12. Hafta Max Weber
13. Hafta Hannah Arendt
14. Hafta Tartışma ve değerlendirmeler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Iain Hampster-Monk, Modern Siyasal Düşünce Tarihi, İmge Kitabevi, 2004 - Otrifried Höff, Felsefenin Kısa Tarihi, İnkilap Yayınevi, 2005. - Immanuel Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, Türkiye Felsefe Kurumu, 2009 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tarih Felsefesi 1, İdea Yayınevi, 2011 Karl Marx, Kapital: Ekonomi Politiğin Eleştirisi, Cilt 1, Yordam Kitap, 2011
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

ÖÇ1

5

4

5

  

5

4

4

         

ÖÇ2

5

3

4

  

5

3

3

3

        

ÖÇ3

5

2

3

  

5

5

3

         

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek