ULİ520


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ULİ520 Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr.Ögr.Üyesi Sibel Elif ÖZDİLEK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler alanındaki bilgilerini geliştirmeleri ve küresel dünyada örgütlerin etkisini kavramaları.
Dersin İçeriği Uluslararası Örgütler dersi, Uluslararası İlişkilerde ve Küreselleşmede artık son derece önemli bir rol oynamaya başlayan uluslararası örgütler ile hükümetdışı örgütleri inceler. Bu örgütlerin örgütlenme türleri, ellerindeki güç, birbirleri ve bunlar ile devletler arasındaki ilişkiler açısından analizleri yapılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Öğrencilerin siyasi, askeri, iktisadi, insani amaçlı uluslararası örgütlerin işlevleri, amaçları, dünya siyaset ve ekonomisine katkı ve etkileri üzerinde bilgi sahibi olmaları; 2) Bu örgütlerin hayatımızdaki yerini kavramaları.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve günümüz Uluslararası İlişkilerinde uluslararası örgütlerin yeri
2. Hafta Uluslararası Örgütler ve çeşitleri ile tanımları; uluslararası sistemde çatışma ve anarşik ortamda işbirliği
3. Hafta Uluslararası Sistemin yapısı ve aktörleri, işbirliği ve ittifak ayrımı
4. Hafta Teoride uluslararası örgütlerin yeri
5. Hafta Ekonomide işbirliği ve IMF
6. Hafta Dünya Bankası (IBRD) ve bölgesel gelişim örgütleri
7. Hafta Birleşmiş Milletlerin (BM) kuruluşu, tarihi gelişimi; BM Genel Kurulu
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, UNICEF, UNESCO, WHO
10. Hafta İnsan Hakları ve Birleşmiş Milletler ile Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu
11. Hafta Güvenlik Yapılanmaları ve NATO
12. Hafta Bölgesel Entegrasyon ve Avrupa Birliği ve Organları
13. Hafta Uluslararası Yönetim ve Yönetişim ve Uluslararası Toplumun dönüşümü
14. Hafta Genel değerlendirme ve sonuçlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Çağıran, Mehmet Emin, Uluslararası Örgütler, 2. Baskı Turhan, Ankara: 2014.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

ÖÇ1

4

5

5

 

4

    

4

      

5

ÖÇ2

 

5

4

 

5

4

4

  

5

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek