ULİ521


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOĞUK SAVAŞ ULİ521 Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencileri yakın tarihin en önemli olayı olan Soğuk Savaş Dönemi konusunda bilgilendirmek. Bu amaçla Soğuk Savaş'ın öncesi, ortaya çıkışı, Doğu ve Batı Bloklarının oluşumu, önemli rekabet noktaları, diğer ülkelerle süpergüçlerin ilişkileri, evreleri ve sona eriş dönemi incelenecektir.
Dersin İçeriği Ders, Soğuk Savaş döneminin ortaya çıkış sürecini, Doğu ve Batı Bloklarının meydana gelişini, söz konusu bloklar arasındaki çatışma alanlarını, ABD ile Sovyetler Birliği'nin diğer ülkelerle ilişkilerini, Soğuk Savaş döneminin değişim evrelerini ve sona erişini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Soğuk Savaş konusunda bilgi sahibi olunması; 2. İki Kutuplu Dünya Düzeninin anlaşılması; 3. Süpergüç, başat güç, bağlı/bağımlı ülke kavramlarının anlaşılması; 4. Dünya düzeninin değişiminin irdelenmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Soğuk Savaş nedir?
2. Hafta İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Dünya
3. Hafta Birinci Berlin Krizi ve Soğuk Savaş'ın Ortaya Çıkışı
4. Hafta Soğuk Savaş'ın Tarafları: İki Kutuplu Dünya Düzeni
5. Hafta Çin Devrimi, Sovyet Atom Bombası ve Kore Savaşı
6. Hafta Doğu Avrupa'da Sovyet Yanlısı Yönetimler ve Başkaldırı
7. Hafta ARASINAV
8. Hafta Yeni Bağımsız Ülkeler İçin Süpergüçlerin Rekabeti, Modernleşme Teorisi
9. Hafta Küba Füze Krizi
10. Hafta Détente (Yumuşama) Dönemi ve Doğu Batı Yakınlaşması, Türk - Sovyet İşbirliği, Vietnam Savaşı
11. Hafta 1970'lerde Petrol Krizi ve Çin İle Normalleşme Sonrası Bloklar Arası İlişkiler
12. Hafta Afganistan'ın İşgali, İran Devrimi ve Yeni Soğuk Savaş
13. Hafta Gorbaçov, Reagan ve Soğuk Savaş'ın Sonu
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - John Lewis Gaddis, Soğuk Savaş: Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2018. - Ayrıca ders ile ilgili makaleler öğrencilerle paylaşılacaktır.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

ÖÇ 1

4

5

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 2

5

4

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 3

5

5

4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ÖÇ 4

4

5

5

 

5

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek