ULİ512


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR ULİ 512 Uluslararası İlişkiler (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dünyada öne çıkmış güncel sorunlar, harita üzerinden, öğrencilere anlatılmakta; uluslararası politika bağlamında önemli olduğu düşünülen güncel bazı konular işlenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders, Dünyanın belli başlı güncel sorunlarının ve konularının ana hatları ile öğrencilere anlatıldığı bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi alan öğrencilerin; 1- Dünyaya açılması, 2- Entelektüel birikiminin beslenmesi amaçlanmıştır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Genel Olarak “Orta Doğu Barış Süreci”-I
2. Hafta Genel Olarak “Orta Doğu Barış Süreci”-II
3. Hafta Uluslararası Politikada “Karadeniz”
4. Hafta Uluslararası Politika Bağlamında Suriye Krizi ve Kuzeydoğu Akdeniz
5. Hafta Uluslararası Politikada Yeni Mücadele Alanı: Arktika-I
6. Hafta Uluslararası Politikada Yeni Mücadele Alanı: Arktika-II
7. Hafta Kıbrıs’ın, Irak’ın ve Suriye’nin Kuzeyi Bağlamında Self Determinasyon İlkesine Bakış
8. Hafta Uluslararası Politika Bağlamında Kuzey Afrika ve Kuzey Afrika’ya Güncel Bir Bakış
9. Hafta Afrika: Sudan, Darfur ve Ruanda Sorunları/Konuları
10. Hafta Kafkasya: Kuzey Kafkasya’ya Bakış
11. Hafta Kafkasya: Güney Kafkasya’ya Bakış
12. Hafta BM Şartı Işığında Güncel Boyutu ile BM ve BM Güvenlik Konseyi
13. Hafta Şanghay İşbirliği Örgütü: Doğuşuna ve Yapısı ile, Bugününe ve Geleceğine Bakış
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Peter Mansfield, Çev. Ü. H. Yolsal, Ortadoğu Tarihi, İstanbul, Say Yayınları, 2012. - Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Ortadoğu Cilt 1, Siyaset, Savaş ve Diplomasi, Bursa, MKM Yayınları, 2012. - Bora Bayraktar, Oslo Barış Süreci (İsrail-Filistin Barış Görüşmeleri 1991-2000), İstanbul, Küre Yayınları, 2013. - Nurullah Aydın, Küresel Güçler, Ortadoğu, Türkiye, Ankara, Kamer Yayınları, 2013.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

 

4

  

5

            

5

ÖÇ2

5

 

4

       

3

      

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek