ULT512


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI ULT512 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 84 3 7.5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Akasya KANSUKARADAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası ticaret hukuku ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri hakkında bilgi verilmesi.
Dersin İçeriği Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin uluslararasi ticari uyusmazliklarin cozum yollari ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Ticaret Kanununun uygulama alanı hakkında bilgi sahibi olma, 2. İş hayatında uluslararasi ticaret hukukuyla bağlantılı olarak ortaya çıkan sorunlara analitik çözümler üretebilme. 3. Yabanci mahkemeler ile ilgili bilgileri kullanabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders hakkında genel bilgiler.
2. Hafta Ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku, Uluslararası ticaret hukukunun kaynakları.
3. Hafta Uluslararası ticari akitlerin hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar
4. Hafta Ticari uyuşmazlıkların çözüm yolları: mahkeme, tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri
5. Hafta Ulusal mahkemeler, yetki anlaşmaları
6. Hafta Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri
7. Hafta Tahkim, avantajları, türleri
8. Hafta Tahkim anlaşması
9. Hafta Hakem sözleşmesi
10. Hafta Hakem kararı
11. Hafta Hakem kararının iptali
12. Hafta Tanıma ve tenfiz hakkında genel bilgiler
13. Hafta Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
14. Hafta Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Cemal ŞANLI, Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, B.4, İstanbul: BETA-2011
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

ÖÇ1

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

2

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

5

4

4

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

5

3

 

 

 

 

 

2

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek