ULT502


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI PAZARLAMA ULT502 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
42 42 84 3 7.5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Leyla GÖDEKMERDAN ÖNDER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Ders, uluslararası pazarlamayla ilgili teorik pratik bilgileri ileri düzeyde ele alır.
Dersin İçeriği Uluslararası pazarlama
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin kazanmaları beklenen uluslararası pazarlamayla ilgili eğitim kazanımları; 1. Uluslararası pazarlarda teorik ve pratik bilgileri kullanma becerisi 2. uluslararası pazarlamada ürün stratejilerini kavrayabilme 3. uluslararası pazarlarda tüketici davranışı arasındaki farkları kavrayabilme becerisi.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası pazarlamaya giriş ve kavramsal çerçeve
2. Hafta Pazarlama çevresi
3. Hafta Stratejik pazarlama
4. Hafta Uluslararası pazarlara giriş şekilleri
5. Hafta Pazar bölümlendirme, hedefleme ve konumlandırma
6. Hafta Uluslararası pazarlarda tüketici davranışları
7. Hafta Uluslararası ürün stratejileri
8. Hafta Uluslararası fiyat stratejileri
9. Hafta Uluslararası tutundurma stratejileri
10. Hafta Uluslararası dağıtım stratejileri
11. Hafta Rekabet stratejileri
12. Hafta Proje
13. Hafta Proje
14. Hafta Proje
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar -Principles of Marketing (P. Kotler) -Uluslararası Pazarlama Yönetimi (M. Karafakioğlu) -Principles of Global Marketing (Keegan and Green)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

ÖÇ1

 

 

 

5

 

 

2

 

 

 

 

 

4

3

ÖÇ2

 

 

 

5

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

5

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek