ULT504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI LOJİSTİK ULT504 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Güner KOÇ AYTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin lojistiğin uluslararası boyutu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu bilgiyi kullanarak ilgili konularda, yönetimsel bakış açısıyla analiz, sentez ve yorum yapabilme becerisine sahip olabilmek.
Dersin İçeriği Küresel dünyamızda , ürün, hizmet, bilgi ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda, en uygun koşullarda, sağlanmasına yönelik uluslararası sistemlerin yönetimi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Uluslararası lojistik konusunda akademik bilgiyi kullanabilme ve lojistik hesaplar yapabilme, 2. Uluslararası lojistik konularında edindiği bilgileri, yönetimsel bakış açısıyla gerçek iş yaşamındaki durumlarla ilişkilendirebilme, 3. Lojistik aktivitelerinin daha iyi bir performans sağlamasına yönelik olarak toplam kalite yönetimi tekniklerinden yararlanabilme, 4. Uluslararası ticaret kapsamında küresel lojistik uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak, 5. Öğrenciler, uluslararası lojistik kapsamında edindiği bilgileri uygulayarak çalışmalar yapabilme ve bunları sunabilme becerisi kazanacaklardır. Bu kapsamda, bir çalışma hazırlayacaklar, düzenli aralıklarla çalışmaları hakkında bilgi vererek ve geri dönüş alarak çalışmalarını tamamlayacak ve sunumlarını gerçekleştireceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Lojistiğe Giriş / Lojistiğin temel konuları
2. Hafta Küresel ekonomik sistem ve lojistik
3. Hafta Uluslararası tedarik zinciri yönetim pratikleri
4. Hafta Malzeme yönetiminin uluslararası boyutu
5. Hafta Dış kaynak kullanımının uluslararası boyutu
6. Hafta Uluslararası lojistik yönetimi
7. Hafta Uluslararası lojistik yönetimi
8. Hafta Küresel ulaştırma yönetimi
9. Hafta Küresel depolama pratikleri
10. Hafta Küresel bakım yönetimi
11. Hafta Lojistik hesaplamalar
12. Hafta Uluslararası ticaret evreninde küresel lojistik uygulamalar
13. Hafta Küresel lojistikte lojistik köyler/üsler/limanlar
14. Hafta Küresel lojistik pazarında Türkiye
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • LONG, Douglas. Uluslararası Lojistik, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi (International Logistics Global Supply Chain Management ), Çev. - Uyarlama: Mehmet Tanyaş ve Murat Düzgün, Nobel Yayıncılık Ltd., Nisan 2012. • DAVID, Pierre A.; Richard D. STEWART. International Logistics: Management of International Trade Operations, CENGAGE Learning Custom Publishing, 2010. • CLOSS, David; BOWERSOX, Donald; COOPER, M. Bixby. Supply Chain Logistics Management, McGraw-Hill Higher Education, 2013. • MENTZER, John T.; MYERS, Matthew B.; STANK, Theodere P. Handbook of Global Supply Chain Management, Sage Publications, 2007.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

5

 4

 1

 2

3

3

2

 4

 3

 5

 4

ÖÇ2

5

5

5

4

3

4

4

5

ÖÇ3

3

3

3

3

 3

 2

5

ÖÇ4

5

4

 4

ÖÇ5

 5

 1

 2

2Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek