ULİ514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KÜRESELLEŞME VE STANDARDİZASYON ULİ514 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 140 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr.Müge ALGAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin küreselleşme ve küreselleşme sürecinin olumlu ve olumsuz etkileri konusunda teorik bilgiler ve dönem ve konu analizleriyle bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Küreselleşme kavramı, Soğuk Savaş’ın bitiminden bu yana Uluslararası İlişkiler disiplininin en önemli konularından biri haline dönüşmüştür. Küreselleşmenin temelleri, geçmişi, bugünkü durumu, farklı açılardan ulusal ve uluslararası siyaset, güvenlik, iktisat konularında önemi ve farklı konularla kesişimleri ders boyunca ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1) Küreselleşme kavramının farklı bakış açılarından inceleyebilecek düzeye gelmelerini sağlamak; 2) Küreselleşmenin finansla, siyasetle, uluslararası örgütler ve bireysel düzeyde devletler ile etkileşimlerine ışık tutmak; 3) Konu hakkında öğrencilere ileride mevcut bilgi ve deneyimlerinin üzerine yeni fikirler inşa edebilecekleri bir temel oluşturmak
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Küreselleşme nedir? Küreselleşmeyi anlamak
2. Hafta Küreselleşmeye farklı yaklaşımlar ve Küreselleşme tarihi
3. Hafta Küreselleşmenin kurumsal altyapısı, Neoliberalizm, Küreselleşmenin ve neoliberalizmin temel önermeleri
4. Hafta Siyasi süreçler: devletler, uluslar, imparatorluklar, sömürgecilik ve egemen güçler
5. Hafta Dünya çapında bir ideolojik hareket olarak Neoliberalizm ve Küresel kimlik
6. Hafta Devlet dışı aktörlerin güçlenişi
7. Hafta Küresel düzeyde kültürün, fikirlerin ve bilginin örtüşmesi
8. Hafta Ticari metâ zincirleri, uluslararası ticaret ve küresel finans krizleri
9. Hafta Anti-küreselleşmecilik ve Alternatif Küreselleşme
10. Hafta Küresel örgütler ve uluslararası işbirliği
11. Hafta Tarihin sonu ve Medeniyetler Çatışması
12. Hafta Küreselleşmenin Geleceği
13. Hafta Genel Değerlendirme ve Sonuçlar
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Sonuçlar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Karadeli, Cem (ed.), Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme, Phoenix, Ankara: 2005. Dikkaya, Mehmet, Deniz Özyakışır, Küreselleşmenin Ekonomi Politiği, Gazi Kitabevi, Ankara: 2008.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi