İŞL507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAYISAL YÖNTEMLER İŞL507 Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 42 84 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Özkan ÜNVER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel kavramları, verileri yorumlamayı, istatistiksel teknikleri öğrenmek.
Dersin İçeriği İstatistiğin tanımı ve önemi, verilerin toplanması, sunumu, verilerin analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve basarili olan ogrencilerin sayisal yontemler ile ilgili elde edecegi kazanimlar sunlardir: 1. Öğrencinin temel kavramları ve istatistiksel teknikleri öğrenebilmesi 2. Ekonomik analiz icin veri toplayabilme 3. Sayisal yontemleri kullanarak analiz yapabilmeyi ogrenebilme 4. Uygulama ve sunum yapabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel kavramlar
2. Hafta Verilerin duzenlenmesi
3. Hafta Eğilim ölçüleri
4. Hafta Dağılım ölçüleri
5. Hafta Temel Olasılık kavramları
6. Hafta Normal Dagilim
7. Hafta Hipotez testleri (tek yığın)
8. Hafta Ara sinav
9. Hafta Hipotez testleri (tek yığın)
10. Hafta Hipotez testleri (iki yığın)
11. Hafta Hipotez testleri (iki yığın)
12. Hafta Guven araligi
13. Hafta Ki-kare testi
14. Hafta Regresyon analizi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) Kanaat
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ünver. Ö Gamgam. H Altunkaynak.B Temel İstatistik Yöntemler Seçkin Yayınevi 2011
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

ÖÇ1

 

 

 

 

 

3

3

5

 

 

 

 

4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

2

3

4

 

 

 

 

5

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

2

4

4

 

 

 

 

5

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

2

3

3

 

 

 

3

5

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek