SKP514


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
AVRUPA BİRLİĞİ SAĞLIK SİSTEMİ SKP514 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 42 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Coşkun İKİZLER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı AB ve AB-Türkiye ilişkileri, AB sağlık sistemlerinin ve üye ülke sağlık sistemleri konularında bilgi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini sağlık ve sağlık politikaları açısından değerlendirme becerisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Avrupa Birliği, Kurumsal yapısı, AB’nin kurulma gerekçeleri, AB mevzuatı, AB’nin genişlemesi, AB iç pazarı ve sağlık, AB sağlık sistemleri ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin Avrupa Birliği sağlık sistemi ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- AB sağlık işletmeleri için vizyon ve misyon belirleyebilme, 2- AB sağlık sisteminin yapısına hakim olma, 3- AB'ye uyumun sağlık etkilerini kavrayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Avrupa Birliği Sağlık Sistemi
2. Hafta Avrupa Birliği Adaylık ve Katılım Süreci, AB Kurumsal Yapısı ve Mevzuatı
3. Hafta Türkiye-AB İlişkileri
4. Hafta AB'nin Sosyal Boyutu ve Sağlık
5. Hafta AB Sağlık ve Sağlık Sistemleri
6. Hafta AB'nin Sağlığa İlişkin Rolleri, AB Sağlık Örgütlenmesi ve Sağlık Politikası Karar Alma Süreci
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta AB Sağlık Politikası Senaryoları, AB Sağlık Politikasında Ortak Güçlükler
9. Hafta AB İç Pazarı ve Sağlık: Hastaların Serbest Dolaşımı
10. Hafta AB Sağlık Profesyonellerinin Serbest Dolaşımı
11. Hafta AB ve Aile Hekimliği
12. Hafta AB Aile Hekimliği Eğitim ve Türkiye
13. Hafta AB'ye Uyumun Sağlık Etkileri, Karşılaşılan Sorunlar
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Yıldırım HH ve Yıldırım T. (2015). Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri. 1. Baskı, ABSAM , Ankara. Hervey T and Mchale JV. (2004). Health Law and the European Union. Cambridge.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

        

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

3

 

5

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

5

3

 

5

 

 

 

 

ÖÇ3

5

5

5

3

 

5

 

 

 

 

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek