SKP504


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SKP504 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Tuba ÇANDAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedenlerini, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaya yönelik bilgi ve beceri edinerek iş yerinde güvenlik önlemlerini tespit edebilmesini, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinerek iş yerindeki uygulamalarla değerlendirilebilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1. İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişimi kavrayabilecek 2. İşyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını kavrayabilecek 3. Risk, tehlike , birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını kavrayabilecek 4. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler hakkında bilgi sahibi olabilecek 5. İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda bilgi edinebilme ve işyerindeki uygulamalarla değerlendirebilecek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Genel Bilgilendirme
2. Hafta İşçi sağlığı ve güvenliği hakkında temel kavramlar ve tarihçe
3. Hafta İş Güvenliği Uzmanı görev yetki ve sorumlulukları
4. Hafta İşyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları
5. Hafta Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları
6. Hafta Risk, tehlike, birincil, ikincil ve üçüncül koruma kavramları
7. Hafta İş kazalarının değerlendirilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Meslek hastalıklarının değerlendirilmesi
10. Hafta Yapı sektöründe iş sağlığı ve güvenliği
11. Hafta İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
12. Hafta Biyolojik ve kimyasal risk faktörleri
13. Hafta Fiziksel ve psikososyal risk faktörleri
14. Hafta İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu ve yönetim sistemleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İş Sağlığı ve Güvenliği, Prof. Dr. Nazmi BİLİR, Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776418 İş Sağlığı ve Güvenliği – Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Nazmi Bilir Prof. Dr. Ali Naci Yıldız
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 4

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 2

 

 4

 

 

 

 

 

 5

 

 

 3

ÖÇ3

 

 

 2

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ5

 

5

 

 

 

 

4

 

 

4