SKP507


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ SKP507 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Coşkun İKİZLER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencileri dünyada uygulanan sağlık sistemleri hakkında bilgilendirmek amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, sağlık sistemleri, bu sistemlerin tarihsel süreci, ülkeler bazında sağlık sistemleri ve sağlıkta kayank kullanımı konuları işlenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin karşılaştırmalı sağlık sistemleri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Türkiye'de uygulanan sağlık sistemlerine hakim olma, 2- Sağlık sistemlerinin farklı ülkelerde uygulanma düzenine dair fikir sahibi olabilme, 3- Sağlık sistemlerini herhangi bir sağlık kurumuna uygulayabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Derse giriş: Ders programı ve tanıtımı
2. Hafta Sağlık Sistemleri: Performans analiz çerçevesi-1
3. Hafta Sağlık Sistemleri: Performans analiz çerçevesi-2
4. Hafta Değişmekte olan sağlık sistemleri – Türkiye- 2004
5. Hafta Değişmekte olan sağlık sistemleri – Türkiye- 2004 sonrası
6. Hafta Sağlık finansmanı – karşılaştırmalı ülkeler
7. Hafta Sağlık sistemi organizasyonu- Karşılaştırmalı ülkeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sağlıkta hizmet sunumu-birinci basamak-karşılaştırmalı ülkeler
10. Hafta Sağlıkta hizmet sunumu-ikinci ve ücüncü basamaklar-karşılaştırmalı ülkeler
11. Hafta Sağlıkta kaynak kullanımı – karşılaştırmalı ülkeler
12. Hafta Öğrenci seminer sunumları
13. Hafta Öğrenci seminer sunumları
14. Hafta Sağlık sistemleri – Genel değerlendirme ve sonuç
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

5

5

5

3

 

2

 

2

  

ÖÇ2

5

5

5

3

 

2

 

2

  

ÖÇ3

5

5

5

3

 

2

 

2

  

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek