SKP519


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK KURUMLARINDA İÇ DENETİM SKP519 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 60 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Coşkun İKİZLER
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere sağlık kurumlarında iç kontroller ve iç denetim süreçleri ile ilgili temel bilgileri vermek üzere tasarlanmıştır. Bu tasarımda COSO Çerçevesi ile Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları (ISPPIA) esas alınmıştır. Ders iki aşamalıdır. Birinci aşama öğrencilere kurumsal yönetim yapılanması içerisinde iç kontrolleri, ikinci aşama ise iç denetim sürecinin aşamalarını uygulamalı örneklerle anlatmayı amaçlamaktadır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler bir sağlık kurumunun risklilik durumu ve iç kontrolleri bakımından analiz edebilecek ve bu kurumda nasıl bir iç denetim sisteminin tasarlanması gerektiği konusunda öneriler getirebilecektir.
Dersin İçeriği Dersin birinci bölümü sağlık kurumlarında yönetim ve risk yönetimi ile ilgili konuları gözden geçirerek bunların iç kontrollerle ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu bölümde iç kontrolün bileşenleri, bunlarla ilgili ilkeler, finansal tablolar üzerindeki iç kontrollere ilişkin yönetimin sorumluluğu konuları COSO Çerçevesi ele alınarak işlenmektedir. İkinci bölüm denetim stratejisi, denetim yaklaşımı, hile denetimi, iç denetçiler için etik kurallar ve iç denetim süreçleriyle ilgili planlama, mülakat, test, çalışma kâğıtları, raporlama gibi iç denetim konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; 1. COSO'nun güncellenmiş bütünleşik çerçevesinde belirtilen iç kontrolün bileşenleri ve bu bileşenlere ait ilkeleri tanımlayabileceklerdir. 2. Finansal tablolar üzerindeki iç kontroller konusunda yönetimin sorumluluğunu ortaya koyabileceklerdir. 3. ISPPIA'yı takip ederek iç denetim prosedürlerini uygulayabilecektir. 4. Sağlık kurumlarında iç denetim için gerekli olan kritik düşünme yeteneklerini geliştirebileceklerdir. 5. Kişiler arası iletişim yeteneklerini geliştirebileceklerdir. 6. İç denetimin sağlıklı bir kurumsal yönetim için gereğini anlayacaklardır. 7. Finansal tablolar üzerindeki iç kontrollerin kurumlar ve bağımsız denetçiler için önemini açıklayabileceklerdir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık kurumlarında iç Denetime Giriş
2. Hafta Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi: İç Denetim Mesleği için Yetkili Rehberlik
3. Hafta Yönetişim ve İç Denetim
4. Hafta Sağlık kurumlarında risk Yönetimi
5. Hafta Sağlık kurumlarında İş Süreçleri ve Riskleri
6. Hafta Sağlık kurumlarında iç Kontrol
7. Hafta Sağlık kurumlarında İç Denetim Fonksiyonunu Yönetme
8. Hafta Denetim Örneklemesi
9. Hafta İç Denetim Fonksiyonunu Yönetme
10. Hafta Denetim Kanıtı ve Çalışma Kağıtları
11. Hafta Denetim Örneklemesi
12. Hafta Sağlık kurumlarında güvence Denetim Prosedürlerinin Yürütülmesi
13. Hafta Sağlık kurumlarında güvence Katılım Sonuçlarının İletilmesi ve Takip Prosedürlerinin Uygulanması
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Internal Auditing: Assurance and Consulting Services by Kurt F. Reading, Paul J. Sobel, Urton L. Anderson, Michael J. Head, Sridhar Ramamoorti, Mark Salamasick, Criss Riddle, 3rd Edition, 2013, The Institute of Internal Auditors Research Foundation
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

 1

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 2

 

 

 

 

 

 3

 

 

 

 

 3

ÖÇ4

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3