SKP530


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DÖNEM PROJESİ SKP530 Sağlık Yönetimi (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Güz)
42 100 100 242 30

Ders Sorumluları Doç. Dr. Güner KOÇ AYTEKİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencileri literatür taraması, veri toplama, verilerin değerlendirilmesi ve rapor tasarımı hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Bu dersin kapsamı literatür taraması, rapor hazırlama ve projenin sunumunu içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Derse katılan ve yarıyıl sonunda başarılı olan öğrenciler; 1- Proje konusu ile ilgili literatürü kapsayabilecektir, 2- Elde edilen bulguları değerlendirebilecek ve bunlar hakkında rapor hazırlayabilecek, 3- Bulguları tartışabilecektir, 4- Sunum yapabilecektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Introduction
2. Hafta Research methods
3. Hafta Research methods
4. Hafta Final project subject selection
5. Hafta Reporting rules
6. Hafta Reporting rules
7. Hafta Presentation techniques
8. Hafta Field work
9. Hafta Field work
10. Hafta Field work
11. Hafta Field work
12. Hafta Field work
13. Hafta Submission
14. Hafta Submission
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%) 40
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Konu ile ilgili literatür kapsamında her kaynak
Staj / Uygulama Yok
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

        

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

 

 

 

4

 

4

 

5

 

5

ÖÇ2

 

 

 

4

 

 

 

5

 

5

ÖÇ3

 

5

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

5

 

Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek