RPD516


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması RPD516 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 201 3 7.5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Süleyman DOĞAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul RPD519 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları dersini başarıyla tamamlamış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin bireyle psikolojik danışma sürecinde uygulamalı olarak, danışanla güven ilişkisi kurma, terapötik koşul ve becerileri sağlama/kullanmaya yönelik deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bireyle psikolojik danışma sürecine ilişkin, güven ilişkisi kurmak, danışanla birlikte amaç belirleyebilmek, terapötik koşul ve becerileri etkili şekilde sağlamak/kullanmak, süreci başlatmak, yürütmek ve sonlandırmak ve süreçte kendini değerlendirmede deneyim kazanmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci, 1. Bireyle psikolojik danışma sürecinde danışanla güven ilişkisi kurabilir. 2. Bireyle psikolojik danışma sürecinde danışanla birlikte amaç belirleyebilir. 3. Terapötik koşul ve becerileri bireyle psikolojik danışma sürecinde etkili bir biçimde kullanabilir. 4. Bireyle psikolojik danışma sürecini, etkili bir şekilde başlatabilir, yürütebilir ve sonlandırabilir. 5. Bireyle psikolojik danışma sürecinde her oturumda terapötik koşul ve becerileri uygun kullanıp kullanmadığına dair kendini değerlendirebilir. 6. Bireyle psikolojik danışma uygulamasında mesleki etik, ilke ve kurallara uygun davranabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yapılama
2. Hafta Empati, Teknikler, Başlangıç-Sonlandırma
3. Hafta Psikolojik danışma örneği
4. Hafta Ön görüşme raporu inceleme, danışanların belirlenmesi
5. Hafta Süpervizyon, 1. Oturum
6. Hafta Süpervizyon, 2. Oturum
7. Hafta Süpervizyon, 3. Oturum
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Süpervizyon, 4. Oturum
10. Hafta Süpervizyon, 5. Oturum
11. Hafta Süpervizyon, 6. Oturum
12. Hafta Süpervizyon, 7. Oturum
13. Hafta Süpervizyon, 8. Oturum
14. Hafta Genel değerlendirme ve video teslimi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Textbook: Voltan-Acar,N. (2018). Yeniden Terapötik İletişim. (14.basım). Ankara: Nobel Yayınları. Additional resources: 1. Hackney, H., & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri (Çev: Tuncay Ergene, Seher Aydemir Sevim). Ankara: Mentis Yayıncılık. 2. Egan, G. (1994). Yardım becerileri alıştırmaları. (Çev. Füsun Akkoyun) Ankara: Farm Ofset.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

ÖÇ4

ÖÇ5

ÖÇ6

ÖÇ7

ÖÇ8

ÖÇ9

PY1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PY12

3

4

4

3

3

3

3

4

5

PY13

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY14

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY16

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY17

5

5

5

5

5

5

5

5

5

PY18

5

5

5

5

5

5

5

5

5

* Katkı Düzeyi:       1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta     4 Yüksek     5 Çok yüksek