RPD532


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Tez Çalışması RPD532 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
300 375 675 0 45

Ders Sorumluları Tez Danışmanı / Thesis Advisor
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere rehberlik ve danışmanlık alanında seçtikleri bir konuyu seçme, daraltma ve ilgili araştırma sorularını yazma konusunda rehberlik etmektir. Bir dönem boyunca, öğrenci seçtiği konuda bir araştırma yapar.
Dersin İçeriği Tez için belirlenen konu hakkında öğrencilerin araştırma problemi geliştirmesi ve bu problem doğrultusunda alan yazın incelemesi, veri toplama ve analiz yapma ile elde edilen araştırma sonuçlarının yorumlanması ve raporlanmasını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler ilgi duyduğu bir konuyu uygulamaya dökebilir. 2.Bu süreç boyunca, öğrenci o konuda bilgilenir ve o alanda uzmanlaşmanın temellerini atar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
2. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
3. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
4. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
5. Hafta Yüksek lisans tez konusuna yönelik çalışmalar
6. Hafta Araştırma dizaynı
7. Hafta Araştırma dizaynı
8. Hafta Araştırma dizaynı
9. Hafta Saha araştırması
10. Hafta Saha araştırması
11. Hafta Saha araştırması
12. Hafta Araştırmanın raporlanması
13. Hafta Araştırmanın raporlanması
14. Hafta Araştırmanın raporlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Araştırılan konuya yönelik makale ve kitaplar.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 2

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 3

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 4

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1