RPD527


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları RPD527 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 62 80 182 3 7,5

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Aslıhan ERMAN ASLANOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı öğrencinin temel istatistiksel yolları bilip uygulama becerisinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Temel istatistiksel yolların öğrenilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği öğrenim kazanımları şöyledir: 1. İstatistiksel araştırmaya ilişkin temel kavramları bilir. 2. Yapılan araştırma yönelik doğru istatistiksel aşamaları başarıyla tamamlar. 3. SPSS kullanımını bilir ve uygular. 4. Yapılan araştırmalarda geçerlilik ve güvenirliğin öneminin farkına varır.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İstatistik ve Araştırmaya İlişkin Temel Kavramlar (Kestirisel istatistik, parametrik ve parametrik olmayan teknikler, hipotez testinin aşamaları, farklı analiz tekniklerinin seçiminde gözetilmesi gereken koşullar vb.)
2. Hafta SPSS’e Giriş: Temel Komut ve Menüler - Veri Girişi - Dağılımın Normalliğinin İncelenmesi ve Normallik Testi - Outlier Ayıklama
3. Hafta Korelasyon (Pearson Momentler Çarpımı, Phi, Tetrakorik, Çift Serili, Nokta Çift Serili Spearman vb. Korelasyon katsayısını etkileyen faktörler)
4. Hafta Geçerlik ve Güvenirlik Kavramları - Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri (Madde Toplam Korelasyonu, Testi Yarılama, Test-Tekrar Test)
5. Hafta Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri (Faktör Analizi)
6. Hafta Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri (Faktör Analizi)
7. Hafta Regresyon Analizi (Basit doğrusal regresyon ve Çoklu regresyon)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İki Ortalamanın Karşılaştırılması (Tek Örneklem t Testi)
10. Hafta İki Ortalamanın Karşılaştırılması (İlişkisiz Örneklemler için t Testi ve Mann-Whitney U Testi)
11. Hafta İki Ortalamanın Karşılaştırılması (İlişkili Örneklemler için t Testi ve Wilcoxon Testi)
12. Hafta İkiden Fazla Ortalamanın Karşılaştırılması (Tek Yönlü Varyans Analizi ve Post-Hoc Testler)
13. Hafta İkiden fazla ortalamanın karşılaştırılması (Kruskall-Wallis H Testi ve tekrarlanan ölçümlerin varyans analizi)
14. Hafta Ki-Kare ve SPSS Uygulamaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

ÖÇ 1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 2

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 3

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1

ÖÇ 4

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

3

5

1

1

1

5

5

1