MYM224


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
U.RAPORLAMA STANDARTLARI MYM224 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 98 140 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, değişen muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders, muhasebe standartlarının tanımı ve önemi, muhasebe standartlarının uluslararası uyumuna yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1-Uluslararası Muhasebe standartlarının öğrenilmesi 2-Uluslararası Muhasebe standartlarının uluslararası uyumunun anlaşılması 3-Finansal raporlama standartlarının öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Finansal Raporlama Standartlarının Tanımı ve Önemi,
2. Hafta TFRS 1: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TMS 1: Finansal Tabloların Sunuluşu
3. Hafta TMS 7: Nakit Akış Tabloları
4. Hafta TMS 8: Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar; TMS 10: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
5. Hafta TMS 18: Hasılat, TMS 2: Stoklar
6. Hafta TMS 16: Maddi Duran Varlıklar
7. Hafta TMS 23: Borçlanma Maliyeti; TMS 36: Varlıklarda Değer Düşüklüğü
8. Hafta Arasınav
9. Hafta TMS 37: Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
10. Hafta TMS 17: Kiralama İşlemleri
11. Hafta TMS 38: Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12. Hafta TMS 12: Gelir Vergileri
13. Hafta TMS 24: İlişkili Taraf Açıklamaları, TFRS 5: Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
14. Hafta TFRS 7: Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 9 Finansal Araçlar, TFRS 8: Faaliyet Bölümleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ➢ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK), TFRS 2011 Seti - Gürbüz Gökçen, Başak Ataman, Cemal Çakıcı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

Py3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

 

5

 

 

 

 

2

 

4

 

1

 

ÖÇ2

1

 

 

2

3

1

 

2

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2

 

3