TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ 2 TUR102 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 28 2 2

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin, ortaöğretimdeki eksikliklerinin giderilmesi, ana dili bilincinin kazandırılması, dil- düşünce bağlantısı açısından Türkçeyi hem yazılı hem sözlü anlatımda doğru, iyi ve güzel kullanabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Cümlenin unsurlarını kavrar. Yazılı kompozisyon türlerini tanır. Edebiyat ve düşünce eserlerini inceleyebilir ve bu eserler üzerinde retorik uygulamalar yapabilir. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kuralları bilir ve uygular. Dil yanlışlarını fark ederek düzeltir. Duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak en güzel biçimde anlatır. Düşünme çeşitlerini (bilimsel, sorgulayıcı, eleştirel yorumlayıcı, yaratıcı ve yapıcı düşünme) bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Cümle bilgisi: Kelime grupları, cümle ve cümleyi meydana getiren unsurlar.
2. Hafta Cümle türleri.
3. Hafta Cümle çözümlemeleri, cümle inceleme örnekleri.
4. Hafta Kompozisyon: Kompozisyonda konu, düşünce ve ana düşünce.
5. Hafta Tema, hayal, paragraf.
6. Hafta Anlatım biçimleri.
7. Hafta Resmî (formal) yazılar: Tutanak, karar, rapor, iş mektupları , öz geçmiş.
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Düşünce ve bilgi aktaran yazılar.
10. Hafta Dil yanlışları: Yazım ve noktalama işaretleri yanlışları.
11. Hafta Dil yanlışları: Anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar.
12. Hafta Sözlü anlatım türleri (hazırlıklı grup konuşmaları) : Açık oturum, sempozyum (bilgi şöleni), panel, forum, kolokyum.
13. Hafta Sözlü anlatım türleri (hazırlıklı bireysel konuşmalar) : Konferans ve söylev.
14. Hafta Final Sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ali Yakıcı- Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yayınevi, Ankara, 2017. Ali Yakıcı- Mustafa Yücel- Mehmet Doğan- V. Savaş Yelok, Turkish Language and Writing Skill for Universities, Yargı Publishing House, Ankara, 2017.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

ÖÇ1

               

5

 

ÖÇ2

                 

ÖÇ3

                 

ÖÇ4

                 

ÖÇ5

                 

ÖÇ6

           

5

     

ÖÇ7

                 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek