MYM122


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL VERGİ HUKUKU MYM122 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Vergi hukukunun kapsamının, kaynaklarının, temel kavramlarının ve bazı temel uygulamalarının genel hatlarıyla öğrencilere öğretilmesi.
Dersin İçeriği Ders teorik olup genel vergi hukukunun ana konu başlıklarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin; 1-Vergi hukukunun niteliği, hukuk sistemi içindeki yeri, kaynakları ve uygulanması, 2-.Vergi hukukunun temel kavramları, 3- Vergi borcunu sona erdiren durumlar ve vergi alacağının korunmasına ilişkin hükümlerin ana hatları,. 4-Vergi suç ve cezaları ile vergi uyuşmazlıkları ve uyuşmazlıkların çözüm yollarının ana hatları, konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş, Vergi Hukukunun Kapsamı ve Kaynakları. Vergi Hukukunun yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması.
2. Hafta Vergi Ödevi (Vergi Ödevi, Mükellef ve Vergi Sorumlusu)
3. Hafta Vergilendirme Süreci (Vergi İdaresi, Verginin Konusu ve Vergiyi Doğuran Olay, Verginin Matrahı ve Vergi Tarifesi)
4. Hafta Vergilendirme Süreci (Verginin Tarhı, Tebliği, Tahakkuku ve Tahsili).
5. Hafta Mükellefin Ödevleri, Vergi Denetimi, Vergi Hukukunda Süreler.
6. Hafta Vergi Borcunu Sona Erdiren Haller
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Vergi Alacağının Korunması (Vergi alacağının güvence altına alınması, gecikme zammı ve gecikme faizi)
9. Hafta Vergi Alacağının Korunması(Vergi alacağının zorla tahsili).
10. Hafta Vergi Suç ve Cezaları (Vergi Ziyaı ve Usulsüzlük Cezaları)
11. Hafta Vergi Suç ve Cezaları (Kaçakçılık, Vergi Mahremiyeti)
12. Hafta Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (Uzlaşma)
13. Hafta Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları (Vergi Hataları, Vergi Yargısı)
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Vergi Hukuku, Editör: Prof. Dr. Recai Dönmez, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3780, Eskişehir, 2018.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ4

  

 

 

 

 

 

 

 

5