MYM104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MALİYET MUHASEBESİ MYM104 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 18 40 100 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı işletmelerin maliyet akışlarını ve ürün maliyetlerinin oluşumunu öğrenerek, gelecekteki iş hayatlarında bir temel sağlamaktır.
Dersin İçeriği Ürünlerin maliyetlerinin oluşumu, dağılımı.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin yönetim muhasebesi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ1- Bir işletmenin maliyet akış sistemlerinin nasıl olduğu bilgisi ÖÇ2- Ürün maliyet ve giderlerinin çeşitleri ve yerleri ÖÇ3- Direkt dağıtılamayan maliyetlerin dağıtım anahtarı yoluyla dağıtılması ÖÇ4- Maliyetlerin ürünlere dahil edilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Maliyet muhasebesine giriş ve maliyet muhasebesininin muhasebe sistemi içindeki yeri
2. Hafta Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramlar
3. Hafta Maliyetlerin sınıflandırılması
4. Hafta Madde/ malzeme maliyetleri : LIFO ( Son-Giren-İlk Çıkar) stok değerleme yöntemi, FIFO ( İlk-Giren-İlk Çıkar) stok değerleme yöntemi
5. Hafta Ortalama maliyet stok değerleme yöntemleri
6. Hafta İşçilik maliyetleri
7. Hafta Genel üretim maliyetleri: Gider dağıtımında birinci aşama
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sipariş maliyeti sistemleri
10. Hafta Safha maliyeti sistemlerinin tanıtımı
11. Hafta Safha maliyeti sisteminde beş aşamalı olarak maliyetlerin belirlenmesi
12. Hafta Safha maliyeti sistemleri : Tartılı Ortalama Maliyet Yöntemi
13. Hafta Safha maliyeti sistemleri : FIFO(İlk-Giren-İlk-Çıkar) yöntemi
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar H. Kamil Büyükmirza- Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Nalan Akdoğan-Maliyet Muhasebe Uygulamaları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
ÖÇ143343    3 
ÖÇ233343    2 
ÖÇ332443    2 
ÖÇ432443    2 
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek