MYM204


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
UZMANLIK MUHASEBESİ MYM204 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı genel muhasebe uygulamalarının farklılaştığı kurum ve kuruluşlarda muhasebeleştirme işlemlerinin yapılış şekillerinin temel olarak açıklanmasıdır.
Dersin İçeriği Banka Muhasebesi, İnşaat Muhasebesi, Otel Muhasebesi, Devlet Muhasebesi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin uzmanlık muhasebesi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Muhasebe işlemlerinin vergi etkisi üzerine bilgi edinme 2- Muhasebe işlemlerinin nakit akışı üzerine etkileri 3- Hizmet üretim işletmelerinde maliyet ve finansal muhasebe işlemleri 4- Muhasebe işlemlerinin karar verme süreçlerine etkileri
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 1- Muhasebe işlemlerinin vergi etkisi üzerine bilgi edinme
2. Hafta Muhasebe işlemlerinin vergi etkisi üzerine bilgi edinme
3. Hafta Muhasebe işlemlerinin vergi etkisi üzerine bilgi edinme
4. Hafta Muhasebe işlemlerinin nakit akışı üzerine etkileri
5. Hafta Muhasebe işlemlerinin nakit akışı üzerine etkileri
6. Hafta Muhasebe işlemlerinin nakit akışı üzerine etkileri
7. Hafta Muhasebe işlemlerinin nakit akışı üzerine etkileri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hizmet üretim işletmelerinde maliyet ve finansal muhasebe işlemleri
10. Hafta Hizmet üretim işletmelerinde maliyet ve finansal muhasebe işlemleri
11. Hafta Muhasebe işlemlerinin karar verme süreçlerine etkileri
12. Hafta Muhasebe işlemlerinin karar verme süreçlerine etkileri
13. Hafta Muhasebe işlemlerinin karar verme süreçlerine etkileri
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Uzmanlık Muhasebeleri-Prof. Dr. Yılmaz Benligiray, Gazi Kitabevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi


PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

ÖÇ1

5

5

5

5

5

 

4

  

5

 

ÖÇ2

5

5

5

5

5

 

4

  

5

 

ÖÇ3

5

5

5

5

5

 

4

  

5

 

ÖÇ4

5

5

5

5

5

 

4

  

5

 

*Katkı düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek