MYI103


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL EKONOMİ MYI103 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
52 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı; öğrencilerin, ekonomi biliminin temel kavramlarını, üretici ve tüketici davranışlarını öğrenmelerini, ulusal ve uluslararası kapsamda ekonomilerinin temel büyüklüklerini ve bu büyüklükler arasındaki etkileşimleri öğrenmelerini sağlamanın yanında ekonomik, sosyal ve politik olguların birbirlerine ne denli bağlı olduklarını anlayarak analiz ve sentez yapabilme yeteneklerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Mikro ve makroekonomik konu ve sorunları anlayabilme. 2. Günlük yaşamda ekonomik gerçeklere göre davranabilme. 3. Bireysel karar alma durumlarında en yüksek faydayı sağlayacak şekilde davranabilme. 4. Genel ekonomi konularında edinilen bilgilerle mikro ve makroekonomik konularda analiz, sentez ve yorum yapabilme yetilerini geliştirmiş olacaklardır. 5. Öğrenciler, ekonomik sorunlarla başa çıkabilme, bu konularda bilgi birikimi kazanabilme, ekonomik olay ve olguları değerlendirebilme, akademik düşünebilme, ekonomik parametreler arasında ilişki kurabilme ve global bir bakış açısı edinebilme ve bunları uygulama yeteneği kazanırlar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı, temel kavramlar, tanımlar ve diğer disiplinlerle ilişkisi
2. Hafta Temel Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları
3. Hafta Temel ekonomik Sorunlar ve Çözüm Yolları
4. Hafta Piyasa Kavramı ve Devletin Ekonomideki Rolü
5. Hafta Piyasa Kavramı ve Devletin Ekonomideki Rolü
6. Hafta Piyasalarda Arz ve Talep
7. Hafta Piyasalarda Arz ve Talep
8. Hafta Makroekonomiye Genel Bir Bakış
9. Hafta Makroekonomik Kavramlar, Amaçlar ve Araçlar
10. Hafta Milli Gelir ve Muhasebesi
11. Hafta Para ve Bankacılık
12. Hafta İşsizlik ve Enfflasyon
13. Hafta İşsizlik ve Enfflasyon
14. Hafta Ekonomik Büyüme ve İstikrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Genel Ekonomi, Prof.Dr. Mehmet TOMANBAY ve Dr. Turgut GÜMÜŞ, Gazi Kitabevi, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi