MYI101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL İŞLETME MYI101 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 98 140 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İş hayatında kullanılabilecek temek işletmecilik bilgilerinin sağlanması.
Dersin İçeriği Bu ders öğrencilerin işletmelerin sosyal, politik ve ekonomik çevrelerde nasıl faaliyet gösterdikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrencilerin; 1. İşletme kavramı, işletmelerin çeşitleri 2. İşletmelerin işlevleri ve bu işlevler ile ilgili detaylı bilgi edinilmesi 3. İşletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta TANIŞMA VE DERS TANIMI
2. Hafta İşletmenin özellikleri, amaçları, kaynakları ve çevresi
3. Hafta İşletme çeşitleri
4. Hafta İşletmenin kuruluş aşamaları
5. Hafta İşletmenin büyüklüğü
6. Hafta Kuruluş yeri seçimi
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Yönetim
9. Hafta Üretim
10. Hafta Pazarlama
11. Hafta Finans
12. Hafta İnsan Kaynakları
13. Hafta Halkla İlişkiler ve Ar-Ge
14. Hafta Tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Genel İşletme Mucuk, İsmet, Modern İşletmecilik Mirze, S.Kadri, İşletme
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

LO1

 

3

 

2

 

 

3

 

2

 

LO2

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

LO3

2

 

4

 

 

2

 

 

 

3