MYM206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME MYM206 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 30 53 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Daha yüksek bir toplam piyasa talebinin ve daha rekabetçi bir dünyanın varlığında ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve üretim riskinin dağıtılması ile uluslar arası ile entegrasyonlara bağlı olarak devlet tarafından dış ticaretin teşvikinin incelenmesi ve bu süreçte vergilendirmenin uluslar arası alanda karşılaştırmalı olarak analizi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği Küreselleşmenin ortaya çıkmasından sonra ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin vergiler bağlamında irdelenmesi dersin konusunu oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Özel sektöre ve kamu sektörünü nitelikli eleman olarak yetiştirilme 2.Uluslararası ticarette vergilendirme alandaki analiz yeteneklerinin geliştirilebilmesi 3. Alana yönelik literatür taraması sonucunda bireysel yeteneklerin arttırılabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uluslararası Ticarete İlişkin Temel Kavramlar
2. Hafta Uluslararası Ticarete Yönelik Uluslararası Kurallar
3. Hafta Gümrük Vergilerinin Gelişimi ve Teorik Esasları
4. Hafta Gümrük Vergilerinin Türk Vergi Sistemi İçindeki Yeri
5. Hafta Gümrük Yükümlülüğü, Gümrüklerle İlgili İdari, Teknik Vergicilik Deyim ve Kavramları
6. Hafta Gümrük Vergilerinin Tarihçesi
7. Hafta Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi ya da Kaldırılması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gümrük Vergileri Uygulamasında Bilgi İsteme ve Karar Yöntemi
10. Hafta Gümrük Suç ve Cezaları, Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
11. Hafta İthalde Alınan Katma Değer Vergisi ve Diğer Vergiler
12. Hafta Uluslararası Düzeyde Damping ve Anti-Damping Vergi Uygulaması
13. Hafta Türkiye’de Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Uygulaması
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Türkmen DERDİYOK, Dış Ticarette Vergi ve Mali ükümlülükler, Seçkin Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

4

 

5

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO2

4

5

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO3

4

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Degree of Contribution: 1 Very Low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High