MYM207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
DENETİM MYM207 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 28 55 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilerin denetim kavramını öğrenmelerine yardımcı olarak, uygulamayı anlamalarını gerçekleştirmektir
Dersin İçeriği Bu ders, işletme öğrencilerinin denetim çeşitleri ve muhasebe denetimi süreci hakkında temel bilgileri içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin denetim alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Denetim ve denetçi kavramlarını anlayabilme, 2- Denetim türleri arasında ayrım yapabilme, 3- İç denetimi ve Bağımsız denetimin gereklerini öğrenebilme, 4- Muhasebe denetim süreçleri hakkında temel bilgi sahibi olabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Denetim ve denetçi kavramı, denetim yapan kurumlar
2. Hafta İç denetim tanımı, kapsamı ve uygulanması
3. Hafta Muhasebe denetimi ve denetim mesleğinin tarihi gelişimi, muhasebe denetimi türleri, denetçi türleri
4. Hafta Finansal tabloların bağımsız denetimini gerektiren faktörler, denetim aşamaları, denetim standartları
5. Hafta Genel kabul görmüş denetim standartlarının tanıtılması
6. Hafta Denetimde kanıt, risk, önemlilik
7. Hafta Yönetimin savları ve denetçinin amaçları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta İç kontrol sisteminin anlamı ve temel unsurları
10. Hafta İç kontrol örnek olay çözümü
11. Hafta Denetim prosedürleri ve belgeler
12. Hafta Denetim kanıtları örnek olay çözümü
13. Hafta Denetçinin örneklem belirleme yöntemleri
14. Hafta Final sınavı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Erdoğan Melih, Denetim; Güredin, Ersin, Denetim ve Güvence Hizmetleri, Arıkan Yayınları, 12.B., İstanbul, 2008. Kaval Hasan, Muhasebe Denetimi, 2. B., Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11
ÖÇ124333232 3 
ÖÇ224343332 3 
ÖÇ324343332 3 
ÖÇ425343232 3 
Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek