MYM234


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
VERGİLEMEDE KAYIT VE DEĞERLEME MYM234 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 42 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Vergi düzenlemelerinde yer alan ve muhasebe kayıtlarını etkileyen konuların açıklanması.
Dersin İçeriği Vergi mevzuatı çerçevesinde muhasebeyi etkileyen düzenlemeler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Mali kârı elde etme Muhasebe işlemleri sırasında vergisel düzenlemelere uyumun sağlanması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dönem Sonu İşlemleri ve Özellikli Durumlar
2. Hafta Değerleme, Amortisman ve Reeskont Uygulamaları
3. Hafta Değerleme, Amortisman ve Reeskont Uygulamaları
4. Hafta Kanunen kabul edilmeyen giderler
5. Hafta Kanunen kabul edilmeyen giderler
6. Hafta Ticarî Defterler ve Belgelerle İlgili Ayrıntılı Açıklamalar
7. Hafta Ticarî Defterler ve Belgelerle İlgili Ayrıntılı Açıklamalar
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Ticari İşletmelerde vergi avantajları
10. Hafta Ticari İşletmelerde vergi avantajları
11. Hafta Stopaj Uygulaması ve Muhasebe İşlemlerinde Özellikli Durumlar
12. Hafta Stopaj Uygulaması ve Muhasebe İşlemlerinde Özellikli Durumlar
13. Hafta Özellikli durumlarda KDV uygulaması
14. Hafta Özellikli durumlarda KDV uygulaması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi