PSİ509


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Aile İçi Şiddet PSİ509 Psikoloji (Tezsiz) Lisansüstü

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 110 152 3 7

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders aile içi şiddetin doğasını ve dinamiklerini sosyoloji, tarih ve psikolojik perspektifler çerçevesinde açıklar.
Dersin İçeriği Bu derste şiddetin tanımı ve türleri, Aile içi şiddet: türleri, boyutu, dinamikleri ve etkileri, Aile içi şiddete ilişkin araştırma bulguları tartışılır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ders ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1-Öğrenci, aile içi taciz ve şiddete ilişkin temel konuları analitik olarak değerlendirir, 2-Genelde şiddete ve özelde aile içi şiddete ilişkin temel yaklaşımları bilir, 3-Çocuğa karşı ve eşler arası şiddetin ne olduğuna ilişkin temel tartışmaları kavrar, Aile içi şiddete ilişkin kültürel, ailesel ve bireysel boyutun/etkilerinin, örneğin sosyo-kültürel ve ekonomik yapının, yoksulluğun, eğitimsizliğin aile içi şiddeti nasıl etkileyebileceğini kavrar. 4-Toplum içindeki aile şiddetini önleme amacıyla tanımlamak, değerlendirmek ve strateji geliştirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı ve Şiddetin tanımı ve türleri
2. Hafta Aile içi Şiddetin Tarihçesi
3. Hafta Aile içi Şiddete yönelik Teoriler ve Metodoloji
4. Hafta Aile içi Şiddete yönelik Teoriler ve Metodoloji
5. Hafta Yaşlı İstismarı
6. Hafta Yakın İlişkilerde Şiddet
7. Hafta Yakın İlişkilerde Şiddet
8. Hafta Kadına Karşı Şiddet
9. Hafta Kadına Karşı Şiddet
10. Hafta Din ve Aile içi Şiddet
11. Hafta Çocuk İstismarı
12. Hafta Çocuklara Cinsel Taciz
13. Hafta Aile içi Şiddeti Önleme ve Öneriler
14. Hafta Aile içi Şiddeti Önleme ve Öneriler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%) 20
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ann Hoff, Lee. (1990). Battered Women As Survivors, New York:Routledge. Cogito, Şiddet, sayı 6-7, kış-bahar 1996 Dobash, R. Emerson. (1998). Rethinking Violence against Women.Thousand Oaks: Sage Publications. Elbow, Margaret. (1998). Patterns in Family Violence, Ann Arbor: UMI. Fedor, Lynette. (1999). Women and Domestic Violence: an Interdisciplinay Approach , New York: Haworth Press. Frehsee, Detlev. (1996). FamilyViolence Against Children: a Challenge for Society, New York: Walter de Gruyter. İçli, Tülin, A. Öğün ve N. Özcan. (1995). Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu. Ankara: KSSGM. Klein, Renate. (1998). Multidisciplinary Perspectives on Family Violence, London: Routledge Levinson, David. (1989). Family Violence in Cross-Cultural Perspective. Newbury Park: Sage Pub.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

ÖÇ1

2

3

3

4

3

3

 

 

 

 

ÖÇ2

3

3

3

4

3

3

2

 

 

2

ÖÇ3

 

 

 

4

4

3

 

2

2

2

ÖÇ4

 

 

 

 

4

 

3

3

3

3

               

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek