PLT203


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İMMÜNHİSTOKİMYA TEKNİKLERİ PLT203 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 60 32 120 2 4

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Yasemin SEZGİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı İmmünohistokimya teknikleri konusunda teorik ve pratik kazanımları vermeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; temel İmmünohistokimya tekniklerini tanımlanması, immünohistokimyada antikorların tanımlanması, tümör antijenlerinin tanımlanması, temel enzimolojinin tanımlanması, immunohistokimyada fikzasyon tekniklerinin tanımlanması ve uygulanması, immünohistokimyasal boyama teniğinde uygulanan basamakların (antijen retrieval aşaması, kontrol preparatlarının hazırlanması ve boyama metotları ) tanımlanması ve uygulanması, immünofloresan tekniklerin tanımlanması, immünohistokimyada karışılacak problemlerin tanımlanması konularını içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda öğrenciler; ÖÇ1-Temel immünohistokimya tekniklerini tanımlar ÖÇ2-İmmünohistokimyada antikorları tanımlar ÖÇ3-Tümör antijenlerini ve temel enzimolojiyi tanımlar ÖÇ4-İmmunohistokimyada fikzasyon tekniklerini tanımlar ve uygular ÖÇ5-İmmünohistokimyasal boyama teniğinde uygulanan basamakları açıklar ÖÇ6-Antijen retrieval aşamasını tanımlar ve uygular ÖÇ7-Kontrol preparatlarını hazırlar ve boyama metotlarını tanımlar ve uygular ÖÇ8-İmmünofloresan teknikleri ve İmmünohistokimyada karışılacak problemleri tanımlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel immünohistokimya
2. Hafta İmmünohistokimyada antikorlar
3. Hafta Tümör antijenleri
4. Hafta Temel enzimoloji
5. Hafta İmmünohistokimyada Fiksasyon
6. Hafta Antijen retrieval
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Onkogenler ve Paneller
9. Hafta Kontroller ve Blok yöntemleri
10. Hafta Boyama metotları
11. Hafta Zemin boyama ve sorunları
12. Hafta İmmünofloresan teknikleri tanımlar
13. Hafta İmmünohistokimyada karışılacak problemler
14. Hafta Materyal veri kağıdı okuma ve önemi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Histotechnology. Carson, F.L., Hladik, C., Cytopreparatory Techniques, ASCP, 2009. Immunohistochemistry: Basics and Methods. Buchwalow, I.B., Bèocker, W., Springer, 2010. Diagnostic Immunohistochemistry. Dabbs, D.J., Churchill Livingstone, 2002. İmmunoloji. Male, D.,Brostoff, J., Roth, D.B., Roitt, I., Palme Yayıncılık, 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

2

1

5

0

5

4

0

2

4

3

1

2

1

0

2

4

5

3

1

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

ÖÇ2

3

2

5

0

5

3

0

3

3

4

2

2

1

0

2

1

5

3

2

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

ÖÇ3

2

3

5

0

5

3

0

4

4

3

1

2

1

0

2

2

5

3

1

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

ÖÇ4

2

2

0

0

5

2

0

2

3

4

2

2

1

0

2

1

5

3

2

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

ÖÇ5

3

1

4

0

5

3

0

3

4

3

1

2

1

0

2

4

5

3

1

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

ÖÇ6

2

2

4

0

5

3

0

2

3

5

2

2

1

0

2

5

5

3

2

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

ÖÇ7

2

3

4

0

5

2

0

3

4

3

1

2

1

0

2

2

5

3

1

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

ÖÇ8

3

2

5

0

5

4

0

4

3

4

2

2

1

0

2

1

5

3

2

1

0

0

0

2

0

1

1

0

2

2

2

2

0

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki Yok            1 Çok düşük        2 Düşük                 3 Orta       4 Yüksek       5 Çok yüksek