PLT109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ PLT109 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 32 60 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Hesna URAL ULUCAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Mikrobiyoloji bilimi, çalışma alanları, mikroorganizmalar, uygun örnek alımı, mikrobiyolojik preparat hazırlama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Mikrobiyoloji ile diğer bilim dalları arasındaki ilişkiyi, bakterilerin yaşam alanlarını, uygun örnek alımını, mikrobiyolojik tanımlamayı ve hastane enfeksiyonları ile başa çıkma yollarını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Mikrobiyoloji ve çalışma alanlarını bilir ÖÇ2- Mikroorganizmaları tanımayı öğrenir ÖÇ3- Besiyeri hazırlamayı öğrenir ÖÇ4- Mikrobiyolojik örnek alımını öğrenir ÖÇ5- Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmayı öğrenir
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye giriş
2. Hafta Mikroorganizma grupları
3. Hafta Mikroorganizmalarda üreme ve mikribiyal metabolizma
4. Hafta Prokaryotik DNA ve RNA metabolizması
5. Hafta Prokaryotik DNA ve RNA metabolizması
6. Hafta Ökaryotik mikroorganizmalara genel bakış
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Algler
9. Hafta Mantarlar
10. Hafta Virüsler
11. Hafta Virüsler
12. Hafta Virüsler
13. Hafta Sterilizasyon- dezenfeksiyon
14. Hafta Sterilizasyon- dezenfeksiyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar SIMON BARKER, CAROLINE GRIFFITHS, JANE NICKLIN; MİKROBİYOLOJİ, NOBEL YAYINEVİ;2013
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

1

3

1

3

1

2

1

0

3

2

4

2

0

3

1

2

2

3

3

3

2

4

2

1

1

1

5

2

1

1

1

4

1

ÖÇ2

0

3

1

3

1

2

1

1

3

2

4

2

0

3

1

2

2

3

3

3

2

4

2

1

1

1

5

2

2

1

1

4

0

ÖÇ3

0

3

1

3

1

2

1

1

3

2

2

2

0

3

1

2

2

3

3

3

2

4

2

1

1

1

5

5

5

3

2

4

0

ÖÇ4

0

3

1

3

1

2

1

1

3

3

3

2

0

3

1

2

2

3

3

3

2

4

2

1

2

2

5

5

5

4

2

5

0

ÖÇ5

0

3

1

3

1

2

1

1

3

1

5

2

0

3

2

2

3

3

3

3

2

4

2

1

2

2

5

4

1

5

5

5

0

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek