PLT109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ PLT109 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 10 12 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr. Gör. Dr. Hesna URAL KAYALIK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji, mikropları ve "mikro" boyutundaki organizmaları inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Mikrobiyoloji bakteriler, virüsler, algler vb. canlıların incelenmesini içerir.
Dersin İçeriği Dezenfeksiyon, sterilizasyon uygulayarak besiyeri hazırlama, uygun örneği alma, mikrobiyoloji preparat hazırlama, İmmün sistem ve bağışık yanıt bilgi ve becerilerinin verildiği bir derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; 1. Dezenfeksiyon yapmak, Sterilizasyon yapmak 2. Besiyeri hazırlamak 3. Mikrobiyolojik örnek almak 4. Mikrobiyolojik preparat hazırlamak 5. Besiyerine ekim yapmak ve değerlendirmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyolojiye Giriş Mikroorganizmaların sınıflandırılması
2. Hafta Dezenfeksiyon
3. Hafta Sterilizasyon
4. Hafta Mikrobiyolojik tanı
5. Hafta Boyama Teknikleri Besiyeri
6. Hafta hazırlama Besiyeri hazırlama
7. Hafta ARA SINAV
8. Hafta Uygun örneği alma Mikrobiyolojik preparat hazırlama
9. Hafta Mikrobiyolojik preparat hazırlama
10. Hafta Enfeksiyonlara karşı bağışıklık
11. Hafta İmmün sistemin yapısı
12. Hafta Bağışık yanıtın oluşumu
13. Hafta Hastane enfeksiyonları
14. Hafta
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi