PLT109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
MİKROBİYOLOJİ PLT109 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 10 10 12 60 2 2

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Hesna URAL
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Mikrobiyoloji bilimi, çalışma alanları, mikroorganizmalar, uygun örnek alımı, mikrobiyolojik preparat hazırlama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemlerini öğrenmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Mikrobiyoloji ve çalışma alanlarını 2. Mikroorganizmaları tanımayı 3. Besiyeri hazırlamayı 4. Mikrobiyolojik örnek alımı 5. Besi ortamına ekim yapmayı 6. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmayı öğrenmiş olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Mikrobiyoloji tanımı ve diğer bilim dalları ile bağlantısı
2. Hafta Mikroorganizmalara genel bakış
3. Hafta Bakterilerin yaşam alanları
4. Hafta Uygun örneğin alımı
5. Hafta Mikrobiyolojik preparat hazırlama
6. Hafta Laboratuvar ortamında bakteri üretimi
7. Hafta Boyama teknikleri
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta Mikrobiyolojik tanı
10. Hafta Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon çeşitleri
11. Hafta Sterilizasyon ve basamakları
12. Hafta Mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklara genel bakış
13. Hafta Bağışıklık yanıtının oluşması
14. Hafta Hastane enfeksiyonu ve nedenleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi