PLT211


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
GENEL SİTOLOJİ PLT211 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 52 20 20 120 2 4

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sezgin
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel sitolojik teknikleri ve sitolojik örnekleri öğrenmek
Dersin İçeriği Bu ders; jinekolojik sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemler, eksfoliatif jinekolojik sitoloji ve non-jinekolojik sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemler, sıvı bazlı sitolojik tekniklerinin tanımlanması, sitopatolojide rutin boyama yöntemleri (PAP, MGG, HE), ince iğne aspirasyon ünitesi, teknikleri ve görüntüleme eşliğinde yapılması ve İnce iğne aspirasyon materyalinin hazırlanması, sitopatolojide ileri tekniklerin (immünohistokimya, akım sitometrisi, in-situ hibridizasyon) kavranması, sitolojide tanı kriterleri, sitolojik değerlendirme, sitolojide kalite kontrol basamaklarının anlaşılması konularını içerir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersin sonunda, öğrenciler; 1.Jinekolojik Sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemleri tanımlar ve uygular 1.1Eksfoliatif Jinekolojik Sitoloji ile ilgili temel kavramları açıklar 2. Non-Jinekolojik Sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemleri tanımlar ve uygular 2.1.Eksfoliatif Non-Jinekolojik Sitoloji ile ilgili temel kavramları açıklar 3.Sıvı Bazlı sitoloji teknikleri tanımlar ve uygular 4. Sitopatolojide rutin boyama yöntemlerini (PAP, MGG, HE) tanımlar 5. İnce iğne aspirasyon tekniklerini tanımlar ve uygular 5.1 İnce iğne aspirasyon materyalinin hazırlanmasını yapar 6. Sitopatolojide ileri teknikleri (immünohistokimya, akım sitometrisi, in-situ hibridizasyon) tanımlar ve uygular 7. Sitolojide kalite kontrolü açıklar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Jinekolojik sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemler
2. Hafta Eksfoliatif jinekolojik sitoloji
3. Hafta Non-jinekolojik sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemler
4. Hafta Eksfoliatif non-jinekolojik sitoloji
5. Hafta Sıvı bazlı sitoloji teknikleri
6. Hafta Sitopatolojide rutin boyama yöntemleri (PAP, MGG, HE)
7. Hafta İnce iğne aspirasyon ünitesi, teknikleri ve görüntüleme eşliğinde yapılması ve İnce iğne aspirasyon materyalinin hazırlanması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sitolojik örneklerde uygun tekniğin belirlenmesinde dikkat edilecek noktalar
10. Hafta Sitopatolojide ileri teknikler (immünohistokimya, akım sitometrisi, in-situ hibridizasyon)
11. Hafta Sitolojide tanı kriterleri
12. Hafta Sitolojik Değerlendirme
13. Hafta Sitolojide kalite kontrol
14. Hafta Soru ve cevaplarla genel tekrar
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar The Art& Science of Cytopathology. DeMay, R.M., ASCP, 2012. Diagnostic Cytology and Its Histopathologic Bases. Koss, L.G., Lippincott Williams& Wilkins, 2006. Histotechnology. Carson, F.L., Hladik, C., Cytopreparatory Techniques, ASCP, 2009. --Theory and Practice of Histological Techniques. Bancroft, J.D., Gamble, M., Elsevier, 2008
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi