TUR102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK DİLİ II TUR102 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 22 10 60 2 2

Ders Sorumluları Öğr.Gör.Reyhan ERTÜRK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı Türk dili bilincinin geliştirilmesi, dil-düşünce ilişkisinin öneminin vurgulanması, bilimsel ve teknolojik alanda üretken, yaratıcı olunması için dil- düşünce ilişkisinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği Anlam ve Anlatım Bozuklukları, Anlatım Türleri, Ses Bilgisi
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Anlam ve Anlatım bozukluklarını kavrar ve kullanmamak için gerekli düzeltmeleri yapar. ÖÇ2- Resmi yazışma yeterliliklerine sahip olur. ÖÇ3- Anlam bütünlüğü taşıyan kısa metinleri (paragraf) anlayıp yorumlar
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Anlamları Yönünden Sözcükler, Gerçek Anlam, Yan Anlam, Mecaz Anlam v.b.
2. Hafta Anlatım, Anlatım Türleri (Yazılı ve Sözlü Anlatım)
3. Hafta Anlatım Bozuklukları; Yanlış Anlamda Kullanma.
4. Hafta Anlatım Bozuklukları; Anlamca Çelişen Sözcük Kullanma, Gereksiz Sözcük Kullanma.
5. Hafta Paragraf, Açıklaması ve Paragraf Örnekleri.
6. Hafta Paragraf, Açıklaması ve Paragraf Örnekleri.
7. Hafta Ara sınav
8. Hafta Anlatım Türleri; Makale, Fıkra, Deneme, Röportaj, Eleştiri, Günlük,
9. Hafta Anlatım Türleri; Anı, Mektup, Biyografi, Otobiyografi, Gezi Yazısı
10. Hafta Resmi Yazılar; Dilekçe, Özgeçmiş, Başvuru Yazısı.
11. Hafta Resmi Yazılar; Karar, Karar Özeti.
12. Hafta Resmi Yazılar; Tutanak, Olay tutanağı, İş Mektubu
13. Hafta Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Konu Seçme, Kaynak Gösterme, Dipnotların Yazımı)
14. Hafta Çeşitli Ortamlarda Dilin Kullanılması, ( Sunum, Soru, Açıklama vb.)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Türk Dili Notları, (2003)(2006)(2007), Türkçenin Dünü, Bugünü, Yarını; Uluslar arası Bilgi Şöleni, Bildiriler, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı, (7-8 Ocak 2002), Yazarlık Atölyesi, BİLKAN, Ali Fuat, FM Yayınları, Ankara, (Mart 2006)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

0

5

4

0

0

0

0

0

0

ÖÇ2

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

5

3

0

0

0

0

0

0

ÖÇ3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

4

0

0

4

3

0

0

0

0

0

0

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki Yok            1 Çok düşük        2 Düşük                 3 Orta       4 Yüksek       5 Çok yüksek