SHM108


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
LABORATUVARDA GÜVENLİK SHM108 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Güz)
28 2 30 2 2

Ders Sorumluları Uzm.Dr.Meral TURAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Laboratuvarda çalışırken risk düzeyine göre alınacak önlemlerin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği Laboratuvarda çalışan güvenliği ve ürün güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; ÖÇ-1) Risk değerlendirmesi yapabilir. ÖÇ-2) Riski azaltmak için gereken önlemleri alabilir. ÖÇ-3) Genel güvenlik önlemlerini bilir. ÖÇ-4) Atık yönetimini yapabilir. ÖÇ-5) Kimyasal ve biyolojik tehlikelerin neden olduğu laboratuar kazalarında yapılması gerekenleri bilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Biyorisk Değerlendirmesi
2. Hafta Biyorisk Yönetimi
3. Hafta Laboratuvarda Genel Güvenlik
4. Hafta Laboratuvarda Temel Güvenlik
5. Hafta Atık Yönetimi
6. Hafta Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
7. Hafta Biyolojik Tehlikeler I
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Biyolojik Tehlikeler II
10. Hafta Aerosol nedir? Nedenleri
11. Hafta Biyolojik Tehlikelerden Korunma
12. Hafta Biyogüvenlik Kabinleri
13. Hafta Kimyasal Tehlikeler
14. Hafta Laboratuvar Kazaları-Dekontaminasyon
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ulusal biyogüvenlik rehberi (version 2014-1)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi