PLT206


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ III PLT206 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 336 300 76 40 780 14 26

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Mesleki
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Makroskopiye gelen materyallerin özelliklerini tanır ÖÇ2- Doku takibini ve dekalsifikasyon işlemini yapar ÖÇ3- Özellikli dokuların oryantasyonunu ve doku gömme işlemini yapar ÖÇ4- Kesit alma ve frozen kesit alma işlemini tanımlar ÖÇ5- Rutin H&E boyamayı yapabilir ÖÇ6- Frozen boyama işlemini yapar ÖÇ7- Lam kapama işlemini yapar ÖÇ8- Solüsyon hazırlamayı yapar ÖÇ9- Histokimyasal yöntemleri sıralar ÖÇ10- Patoloji laboratuvarında kullanılan cihaz temizliğini yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Patoloji laboratuvarına gelen doku, sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu örneklerinin kayıt ve kabulü
2. Hafta Patoloji laboratuvarına gelen doku, sıvı, yayma ve ince iğne aspirasyonu fizyolojik ve anatomik özelliklerine göre fiksasyonu
3. Hafta Fiksasyonda kullanılan solüsyonların gerekli kimyasal hesaplama, ölçüm ve tartımlarının yapılarak hazırlanması
4. Hafta Kemik, diş, tendon gibi dokuların dekalsifikasyon ajanlarını kimyasal hesaplama, tartım ve ölçümlerle hazırlanması
5. Hafta Alındığı gibi gönderilen sıvı örneklerin hücresellik değerlendirmesi, doğrudan yayma veya sitosantifüj sistemleri
6. Hafta Makroskobik uygulama süreci
7. Hafta Ara Sınav
8. Hafta Otomatik makine ve elle doku takibi
9. Hafta Dokuların blok haline getirilmesi
10. Hafta Dokulardan kesit alınması
11. Hafta Doku kesitlerinin boyanması
12. Hafta Histokimyasal ve immünhistokimyasal boyama sistemleri için boya çözeltilerinin ve antikorların hazırlanması, uygun yöntemlerle boyanması
13. Hafta Histokimyasal ve immünhistokimyasal boyama sonunda mikroskobik kontrollerinin yapılması ve sorunların çözülmesi.
14. Hafta Mikroskop, doku takibi cihazı, boyama cihazı ve mikrotomun günlük ve haftalık bakımı, temizliği ile kalibrasyonu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 30
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 30
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

P

Y

1

P

Y

2

P

Y

3

P

Y

4

P

Y

5

P

Y

6

P

Y

7

P

Y

8

P

Y

9

P

Y

10

P

Y

11

P

Y

12

P

Y

13

P

Y

14

P

Y

15

P

Y

16

P

Y

17

P

Y

18

P

Y

19

P

Y

20

P

Y

21

P

Y

22

P

Y

23

P

Y

24

P

Y

25

P

Y

26

P

Y

27

P

Y

28

P

Y

29

P

Y

30

P

Y

31

P

Y

32

P

Y

33

ÖÇ1

5

3

5

0

5

5

1

5

4

2

4

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

5

5

5

3

2

ÖÇ2

5

3

5

4

5

5

1

5

5

2

4

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

4

5

5

3

3

ÖÇ3

4

3

4

3

4

4

1

4

4

2

2

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

5

5

5

3

2

ÖÇ4

4

3

5

1

4

4

1

4

5

3

2

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

4

5

5

3

3

ÖÇ5

3

3

4

1

4

4

1

4

4

5

2

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

5

5

5

3

2

ÖÇ6

3

3

4

1

4

4

1

4

5

5

2

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

4

5

5

3

3

ÖÇ7

3

3

5

1

4

4

1

4

4

4

2

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

5

5

5

3

2

ÖÇ8

4

3

4

1

4

4

1

4

5

2

2

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

4

5

5

3

2

ÖÇ9

5

3

4

1

4

4

1

4

4

1

2

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

5

5

5

3

3

ÖÇ10

3

3

3

5

4

5

4

5

2

3

5

1

0

0

2

3

5

3

3

3

3

3

1

3

1

1

1

0

4

5

5

5

2

 * Katkı Düzeyi: 0 İlişki Yok            1 Çok düşük        2 Düşük                 3 Orta       4 Yüksek       5 Çok yüksek